Akkoord in Europees Parlement en Raad over Mobility Package

Geplaatst door

Nog maar nauwelijks is de nieuwe Europese Commissie geïnstalleerd, of er is vrij plotseling overeenstemming binnen de EU over het Mobility Package, de regels die zijn bedoeld om sociale dumping in het wegvervoer tegen te gaan. Maar is dat ook gelukt? We zetten de voornaamste zaken op een rij.

TLN denkt van niet. Er zou op alle punten een compromis bereikt zijn waarvan het gevolg is dat de scheefgroei binnen de EU onder de chauffeurs niet voldoende wordt aangepakt. Ook maakt TLN zich zorgen over de handhaafbaarheid van de nu overeengekomen afspraken. Neem de detachering, wat altijd een heikel punt was in het cabotageverhaal. Officieel moet een chauffeur die enkele ritten in het buitenland uitvoert, vanaf dag 1 dat hij in het betreffende land verblijft, betaald worden volgens de regels van dat land. Dus bijvoorbeeld het ter plaatse geldende minimumloon. Dat is een mooie afspraak, maar hoe is dit te handhaven?

Positief, zegt ook TLN, is dat de 45 uurs weekendrust nu definitief niet meer in de cabine mag worden doorgebracht. Ook hiervoor geldt een uitdaging met betrekking tot handhaving. Op veel Nederlandse parkeerplaatsen zien we dit in het weekeinde nog vaak gebeuren.

De cabotageregels blijven grotendeels hetzelfde, maar een groot verschil is dat na het maximum van drie ritten in zeven dagen er een ‘cooling off’ periode van vier dagen wordt toegevoegd. Vanzelfsprekend is TLN hier teleurgesteld over, maar de Commissie heeft hier nu eenmaal naar het chauffeursleven gekeken, zo veel is duidelijk.

Nieuw is dat iedere chauffeur binnen de EU na drie weken verplicht moet terugkeren naar zijn huis/standplaats. Voor de truck moet dit na elke acht weken. Volgens TLN een wassen neus, omdat dit nu ook al op grote schaal zou gebeuren. Toch horen we nog regelmatig dat chauffeurs langer van huis zijn.

Nieuwe Smart Tacho

Dan is er tot slot nog de Smart Tachograaf. Afgelopen juni is deze nieuwe tachograaf ingevoerd. Met name in Nederland heeft KIWA hier een potje van gemaakt en de productie van de bijbehorende kaarten veel te laat ter hand genomen. Maar nu een en ander op gang is, moet de branche zich alweer opmaken voor een volgende verandering, de Smart Tacho 2. Naar verwachting wordt die in het voorjaar van 2023 ingevoerd. Het jaar erop volgt al een retrofitverplichting voor het internationaal vervoer. Het grote verschil tussen de huidige smart tacho en de tweede versie, is dat die laatste ook grensovergangen registreert. Op die manier kan er met de smart tacho ook op cabotageregels gehandhaafd worden, is het idee.