Belgische Bond ziet verslechtering voor chauffeurs

Geplaatst door

De Belgische vakbond BTB-ABVV zegt dat Europa een beleid wil voeren dat werknemers in de Unie beschermt en ze gelijk loon, gelijk werk garandeert, maar dat dit niet geldt voor Europese vrachtwagenchauffeurs.

De bond vreest dat Europese vrachtwagenchauffeurs 'Europese paria's' worden. Ze vrezen dit omdat uit het Mobility Package zoals het er nu ligt, na stemming in het Europees Parlement:

Transportbedrijven hun chauffeurs kunnen verplichten om gedurende drie opeenvolgende weken (met slechts één dag weekendrust) achter het stuur te zitten en hen pas dan toe te laten enkele dagen naar huis terug te keren.

Rusttijden, ook tijdens het weekend, in de cabine van de vrachtwagen mogen plaats vinden, wat kwaliteitsvolle rust en elementaire hygiëne onmogelijk maakt, in tegenspraak met een recent arrest van het Europees Hof van Justitie.

Het principe van gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats niet geldt voor vrachtwagenchauffeurs.

Dit alles betekent volgens BTB-ABVV dat vrachtwagenchauffeurs minder rusttijd zullen hebben en hun weekendrust moeten doorbrengen in hun voertuig, met alle gevolgen van dien voor de veiligheid en de gezondheid van de chauffeurs. Het betekent voor hen ook dat ze wekenlang gescheiden blijven van hun familie in levensomstandigheden die uiterst moeilijk zijn en waarvoor ze vaak een bedroevend laag loon krijgen, aldus de bond. Zij vreest dat 'iedereen' verliest bij de beslissing die eergisteren is genomen in Brussel. Zij vreest aanhoudend slechte en ongezonde arbeidsomstandigheden voor Oost- en Zuid-Europese chauffeurs en zij vreest dat steeds meer chauffeurs in het westen van Europa hun baan zullen kwijtraken aan Oost Europese concurrenten.  

"Het is de hoogste tijd dat Europese parlementsleden die geloven in het Europese project hun verantwoordelijkheid nemen en er voor zorgen dat de honderdduizenden vrachtwagenchauffeurs niet behandeld worden als tweederangsarbeiders omwille van het uitzonderlijke karakter van hun beroep of omwille van nationale economische belangen. Voor Europa is dit een nieuwe uitdaging, want op sociale onrechtvaardigheid kan Europa niet gebouwd worden. Vrachtwagenchauffeurs mogen géén Europese paria’s worden", aldus BTB-ABVV, in een open brief.