Belgische bonden willen staken voor meer loon

Geplaatst door

De Belgische vakbonden willen actie gaan voeren in maart. Men wil beginnen met het uitdelen van pamfletten en zo de druk opvoeren op de werkgevers die, volgens de bonden, het uitvoeren van afspraken al vier jaar uitstellen.

"Al meer dan 4 jaar wordt er gepalaverd over eerlijke lonen voor chauffeurs. Een aangepaste functiebeschrijving is er, alleen komt er geen boter bij de vis. BTB-ABVV wil nu eindelijk resultaat. Men heeft de chauffeurs lang genoeg aan het lijntje gehouden!", zegt de bond op de eigen website.

Frank Moreels, voorzitter BTB: “Dat is de houding van TLV, UPTR en Febetra. Ze klagen steen en been dat ze geen chauffeurs meer vinden. Die moeten echter te veel uren kloppen, stressbestendig zijn, fileleed ondergaan én omgaan met de druk van dispachters, hyperflexibel werken ... en dit voor een veel te mager loon."

"Het huidige uurloon van een trucker schommelt tussen 11,43€ en 12,10€ Het laagste uurloon in de schoonmaaksector is 13,17€. Tijd dus voor een inhaalbeweging”, zeggen BTB-ABVV, die spreekt van een loonsverhoging van één procent.

Febetra

Werkgeversorganisatie Febetra spreekt van 'totaal irrealistische eisen'. Hun communicatie rond de functieclassificatie voor het rijdend personeel is manifest onjuist,' aldus Febetra. En: 'Er is absoluut geen sprake van onwil van de werkgevers in het verleden werden verschillende voorstellen van loonkoppeling op tafel gelegd binnen het wettelijk kader van de loonnorm.'

"Het voorstel dat de vakbond op tafel heeft gelegd, omvat een loonsverhoging tussen de 33% en 35% van het brutoloon afhankelijk van de functieklasse (waarop nog sociale zekerheidsbijdragen en belastingen moeten gerekend worden), dat staat in schril contrast met de huidige maximale marge voor de loonkostenontwikkeling van 1,1%!", aldus Febetra.

"De Belgische chauffeurs zijn al de duurste van heel de EU, onze bedrijven staan onder zware concurrentiële druk. Zelfs nationaal vervoer wordt door de opdrachtgevers meer en meer uitbesteed aan buitenlandse transporteurs die (al dan niet illegale) cabotageritten voor hun rekening nemen," zeggen de werkgevers. 

"Gegeven het huidige economische klimaat en de geldende wetgeving is een eis voor loonsverhoging met 33-35% dan ook simpelweg niet aanvaardbaar! De werkgevers roepen de vakbonden dan ook op tot realisme en respect van de wetgeving. Sectorale loonafspraken worden gemaakt aan de onderhandelingstafel, niet via stakingsacties in de bedrijven," aldus Febetra.

Rekenen, lezen

"De werkgevers beweren dat onze voorstellen een loonsverhoging van 30% betekenen en dus onredelijk en onrealistisch zijn. Ofwel kunnen ze niet rekenen, ofwel kunnen ze niet lezen,"  zeggen de bonden.

"Begin maart is er een pamflettenactie in alle Belgische transportbedrijven. Nadien zullen er werkonderbrekingen volgen in verschillende bedrijven. Leden van alle patronale federaties zullen daarbij geviseerd worden. Frank Moreels: “We roepen alle beroepschauffeurs op om de oproep van hun vakbond te volgen. We nodigen ACV Transcom trouwens uit om deel te nemen aan onze acties en werkonderbrekingen. Samen zijn we immers sterker! De werkgevers hebben al vier jaar tijd gewonnen. De speeltijd is nu wel voorbij!”