Britten laten toch weer buitenlandse chauffeurs toe

Geplaatst door

Verbazing alom nu de Britten een belangrijke reden om de EU te verlaten, hebben teruggedraaid. Er worden toch weer visa verstrekt aan Europeanen die in het Verenigd Koninkrijk willen komen werken. Het gaat tot het eind van dit jaar om 5000 visa.

Daarnaast zet de Britse overheid zich in om op korte termijn de grote achterstand in rij-examens voor chauffeurs weg te werken. Bovendien komen er 3.000 plaatsen voor kandidaten die op korte termijn chauffeur willen worden. Een en ander wordt bepaald vanuit het onderwijsbudget van de Britse overheid. Het Britse Ministerie van Transport, de Britse Inspectie en het Ministerie van Defensie gaan samenwerken om wekelijks nog eens duizend kandidaten examen te kunnen laten doen. Daarnaast kan het Britse leger worden ingezet om tankstations te bevoorraden. 

Maar meest opvallend is dat de Britten zo’n 5.000 visa uit willen geven om buitenlandse chauffeurs en landbouwwerkers te laten helpen bij het draaiende houden van de Britse economie. Dit was een heikel punt bij de verkiezingen die tot de Brexit leidden.

Die Brexit lijkt zo steeds meer op een onnodige en overdreven reactie. Nodig was dat de Britten toen hadden moeten doen wat ze nu doen: meer aandacht schenken aan Britten op Britse trucks en meer aandacht aan opleidingen daarvoor. Het grootschalig toelaten van niet Britse chauffeurs op hun trucks was vooral een manier om zo goedkoop mogelijk aan logistieke dienstverlening te komen. Zonder dat je zelf als bedrijf in opleidingen hoefde te investeren.