Cabotage wordt Oost Europees onderonsje

Geplaatst door

Zagen we gisteren nog dat Oost Europese firma's steeds meer maut aftikken doordat ze steeds meer werk van hun Duitse collega's 'overnemen', vandaag zien we dat de cabotage in Europa, in beeld gebracht door EuroStat, ook in versnelde mate door Oost Europese bedrijven wordt uitgevoerd.

Om te beginnen groeit de cabotage in Europa fors. Dat is niet verwonderlijk, omdat de vele Oost Europese bedrijven die actief zijn in West Europa, natuurlijk retourlading zoeken. We hebben echter sterk de indruk, dat wanneer de cabotage met 20% groeit voor het tweede jaar op rij, en tal van Oost Europese bedrijven nog veel en veel meer cabotage uitvoeren, dat er meer aan de hand is.

Ga maar na. Ten opzichte van 2015, groeide de cabotage door Bulgaarse bedrijven met 71% in Europa, die door Croatische vervoerders met 174%. De cabotage groeide in 2017 ten opzichte van 2016  nog veel harder. De Kroaten groeiden met 308%, de Roemenen met een kleine 30% en de Nederlanders verliezen 10% van hun cabotageritten. Ook Polen, Litouwen en Estland laten groei zien. De enige uitzondering is Tsjechië.

Zorgwekkend zijn deze cijfers zeker, maar de chauffeur die dagelijks langs de weg zit, zal er niet van opkijken. De vraag rijst, of niet veel Oost Europese bedrijven meer ritjes doen dan de huidige cabotagewetgeving toestaat. Want het transport groeit, dat zeker. Maar niet met zulke cijfers als EuroStat produceert over cabotagegroei.

Marges

De cijfers bereiken ons op een moment waarop ING mee discussieert over de lage marges in het Nederlandse wegvervoer, terwijl de omzetten maar blijven stijgen. ING wijst op toegenomen concurrentie uit Oost Europa. Volgens ING is de macht van vervoerders naar hun verladers toe om hogere tarieven te eisen allerminst toegenomen sinds in 2004 de EU is uitgebreid met Oost Europese landen. "De afgelopen jaren krabbelden de resultaten weer wat op, maar doorberekening van hogere kosten is altijd een uitdaging geweest in deze branche en als de kosten dit jaar 5% of meer stijgen door hogere lonen en duurdere brandstof, wreekt dat zich nu", schrijft ING. De bak wijst erop, dat de verschillen in het transport groot zijn. "De bulk van de MKB-bedrijven die bijvoorbeeld als charter werken, verdient te weinig en mikt vooral op volume, maar grotere bedrijven die weten op welke metrics ze moeten sturen en de combinatie zoeken met logistieke dienstverlening doen het aanzienlijk beter dan het gemiddelde."