Cabotageregels nu al te ruim

Geplaatst door

Evofenedex wil, net als de Europese Unie dat cabotage wordt vrijgegeven. Dat wil zeggen dat buitenlandse truckers onbeperkt rondje in een ander land mogen maken. Dat willen we niet, dat wil TLN niet, en de bonden zijn ook tegen. Toch gebeurt dit al dagelijks, gewoon omdat de huidige regels niet deugen.

Op dit moment mag een buitenlander in ons land drie ritten doen voordat hij de grens weer over gaat. Dit is echter een papieren tijger, want er is volstrekt geen handhaving op deze regel. Bovendien is ons landje veel te klein voor de regeling zoals hij nu is. Een keer de Duitse of Belgische grens over en je zit weer goed met de volgende drie ritten. Het door Evofenedex en de Europese unie voorgestelde totale vrijgeven zal voor ons land naar verwachting dan ook niet eens veel veranderen.                     

Volgens Evofenedex is er sprake van een stevig capaciteitsprobleem op de markt. Er is meer lading dan dat er voertuigen beschikbaar zijn en daardoor blijven sommige ladingen nu te lang staan. Dat levert schade op want klanten ontvangen hun spullen niet op tijd. Buitenlandse vervoerders zouden de oplossing zijn volgens Evofenedex. Daarmee kunnen we de conclusie trekken dat er geen tekort is aan transportcapaciteit, maar aan goedkope transportcapaciteit. 

Ook Transport en Logistiek Nederland is tegen de verruiming van de cabotagewetgeving, en daarmee dus ook tegen het zogenaamde ‘Mobility Package’ wat in Brussel voorligt. Dit pakket hangt als een donkere wolk boven de transportsector en TLN is dan ook tegen. ,,Hoewel wij voorstander zijn van een vrije interne markt zien we dat de verschillen in werkomstandigheden en beloning binnen Europa veel te groot zijn voor een gelijk speelveld’’ aldus Arthur van Dijk van TLN.

Overigens is de Tweede Kamer het helemaal eens met ons, en met TLN. Een meerderheid van de partijen is namelijk ook tegen een verruiming van de cabotageregels. Daarover lees je hier alles!