CBR: Blunder op blunder

Geplaatst door

De gigantische soap bij de Kiwa staat niet op zich zelf. Ook het Centraal Buro Rijvaardigheid maakt er een behoorlijke puinhoop van. Al geruime tijd zijn er klachten over de enorme vertragingen bij het verwerken van gezondheidsverklaringen. Daardoor zitten er zelfs beroepschauffeurs gedwongen thuis omdat hij rijbewijs niet meer geldig is. In totaal zitten er in Nederland 7000 mensen met een verlopen rijbewijs te wachten op de verwerking van de medische gegevens door het CBR. Daaronder zijn ook beroepschauffeurs.

Het kan echter nog erger. Nu zijn de vertrouwelijke medische gegevens van tientallen mensen die hun rijbewijs willen verlengen toegevoegd aan de digitale dossiers van andere personen. Het CBR kan de gegevens die hierdoor zichtbaar werden voor anderen niet meer vinden.

In totaal zou het gaan om 71 medische dossiers die nu aan de verkeerde personen zijn gelinkt. Het gaat daarbij om onderzoeken van specialisten, brieven van huisartsen, adresgegevens en zelfs burgerservicenummers. Het CBR erkent dat het niet uitsluit dat er eerder geblunderd is. De fouten die nu aan het licht zijn gekomen dateren van de eerste helft van dit jaar. De fouten kwamen aan het licht doordat mensen in het online portaal ‘Mijn CBR’ foute gegevens tegenkwamen.

Volgens het CBR kunnen fouten alleen worden uitgesloten als de digitale procedure gevolgd wordt. Voor wat betreft het verwerken van de medische gegevens voor het verlengen van rijbewijzen zijn de wachttijden inmiddels weer opgelopen tot vier maanden. Dat getal is echter geflateerd doordat mensen in de wetenschap van de enorme puinhoop bij het CBR al een jaar van te voren de aanvraag indienen. De problemen bij het CBR rondom de gezondheidsverklaringen zijn met name door de vergrijzing toegenomen. Dat is merkwaardig, want die grijze golf was voorspelbaar en dan is het zaak om een organisatie daar op aan te passen. Dat is echter niet, of onvoldoende gebeurd.

Net als bij het Kiwa zijn we als wegtransport veroordeeld tot het lijdzaam afwachten en het accepteren van de chaos bij het CBR. Het is te zot voor woorden dat dit soort cruciale bedrijven die officiële documenten uitgeven er zo’n puinhoop van kunnen maken zonder dat er ingegrepen wordt van hogerhand.