CBS getuigt helaas niet van deskundigheid

Geplaatst door

Aan de vooravond van de MobiliteitsRAI heeft het CBS enkele berichten de wereld in gestuurd die niet echt getuigen van wijsheid en inzicht. De instantie constateert dat het 'aantal vrachtwagens' licht blijft afnemen en dat er meer trekkers verkocht worden. Op zich is dit juist, maar wat had het het CBS gesierd wanneer ze zou stellen, zoals ING dat eerder dit jaar deed, dat het totale bedrijfswagenpark in Nederland groeiende is.

Binnen die groei is het juist dat er inderdaad een lichte afname is van de verkoop van het aantal bakwagens (door het CBS aangeduid als 'vrachtwagens', zie foto). Doorslaggevend is echter dat het trailerpark in ons land flink doorgroeit. Eerder dit jaar noemde ING een getal van 3,5% in een jaar tijd, het CBS heeft het zelfs over vier procent. Dit is beslis juist, de redactie van BIGtruck verneemt al levertijden in diverse geledingen van de trailermarkt tot een half jaar. Dus wie nu koopt, rijdt pas tegen de zomer van 2018.

Euro VI

Dan een tweede vreemde manoeuvre van het CBS. Die gaat over de verkoop van het aantal Euro VI trucks. Gesuggereerd wordt dat vervoerders hierin keuze hebben. Maar dat is niet zo. Wie sinds 1 januari 2013 een andere truck aanschaft dan een Euro VI, overtreedt feitelijk de wet. Hoe bijzonder is het dat  een vervoerder een voertuig koopt dat aan wettelijk verplichte eisen voldoet? Een open deur van jewelste. Interessanter is de vraag hoe zich de afzet van trucks met alternatieve aandrijflijnen, veel schoner dus dan Euro 6, zich ontwikkelt. Dat is vooralsnog een moeilijke wedstrijd. We zien echter een trend dat grote verladers, die de afgelopen jaren hun vervoerders qua tarief flink onder druk hebben gezet, zeker waar het stadsdistributie betreft, bereid zijn om mee te denken over niet de goedkoopste, maar meest duurzame transportoplossing. Een bedrijf als DHL wil dat in het jaar 2025 70% van alle last mile routes uitstootvrij zijn. Zonder dat hier wettelijke druk achter staat.

Het is jammer dat CBS de opgedoken cijfers interpreteert zoals ze doet. Juist nu het zo goed gaat, wordt het CBS-bericht op social media gezien als een negatief verhaal: steeds minder vrachtwagens. Zie je wel de Oost Europeanen pakken alles af, heet het dan. Echter niets is minder waar.