CBS: Minder wegvervoer van en naar Verenigd Koninkrijk

Geplaatst door

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek worden er tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk minder goederen vervoerd. Ten opzichte van 2017 bedroeg de afname in 2018 5,7 procent.

Zowel Nederlandse (-6,3 procent) als buitenlandse vrachtauto’s (-5,2 procent) vervoerden in 2018 minder goederen tussen Nederland en de Britse eilanden. Bijna 60 procent werd door buitenlandse vrachtauto’s vanuit en naar het Verenigd Koninkrijk vervoerd, ruim 40 procent met Nederlandse. In 2014 was het Nederlandse aandeel nog 51 procent.

Nederlandse vrachtauto’s brengen veel meer dan ze halen: ruim drie kwart van de vervoerde goederen tussen ons land en het Verenigd Koninkrijk werd gebracht. De hoeveelheid goederen die vanuit Nederland over de weg naar het Verenigd Koninkrijk ging daalde met 4,8 procent.

Voedsel, bloemen, planten

Van de 1,5 miljoen ton goederen die Nederlandse vrachtauto’s in 2018 naar het Verenigd Koninkrijk vervoerden, bestond ruim de helft uit bederfelijke goederen. Dit zijn bijvoorbeeld vlees en vis, vers fruit, groenten, bloemen en planten. Hierbij is een vlotte aflevering op de plaats van bestemming van groot belang, aldus het CBS. Vergeleken met het vervoer naar andere landen gaan naar het Verenigd Koninkrijk relatief veel bederfelijke goederen. Alleen naar Ierland was het aandeel van deze goederen groter, maar het vervoer naar Ierland vanuit Nederland is met een aandeel van 0,1 procent gering.

BIGtruck Online Magazine maakte een reportage van een nachtelijke groenterit naar Londen. Klik hier voor het verhaal en bekijk het filmpje! 

Video's