Corona maatregelen zetten kwaad bloed

Geplaatst door

De crisis die volgt op de wereldwijde Corona uitbraak duwt bedrijven in een positie waar ze niet willen zitten. Transportbedrijven beginnen al brieven te sturen naar hun werknemers waarin voorstellen gedaan worden waarmee het bedrijf gered zou moeten worden terwijl  de minister de rij- en rusttijden wil oprekken.

Zo stuurde Maat Transport een brief rond waarin chauffeurs gemeld wordt dat ze voorlopig even geen vakantiegeld zullen ontvangen. Dat wordt uitgesteld tot een later moment volgens de uitgelekte brief op Facebook. Verder worden met onmiddellijke ingang alle verloven en vakantiedagen ingetrokken. In de brief meldt de directie dat ze zich realiseert dat het ingrijpende maatregelen zijn die er op gericht zijn om Maat Transport voort te laten bestaan.

CAO-onderhandelingen opgeschort

Willem Dijkhuizen, bestuurder bij van vakbond FNV krijgt meer van dit soort geluiden vanuit de bedrijven. ,,Ik begrijp dat bedrijven in de problemen komen maar we werken aan oplossingen. We hebben inmiddels de cao onderhandelingen stopgezet om op een constructieve wijze deze crisis het hoofd te kunnen bieden. Ik zou bedrijven willen vragen om de rust te bewaren en nog even niet met allerlei eigen initiatieven te komen.

Onbegrijpelijk voorstel

Ook de overheid bemoeit zich met het wegtransport. Zo wil minister Van Nieuwenhuizen een verruiming van de rij- en rusttijden voor chauffeurs. De vakbonden vinden dat een onverstandig en onbegrijpelijk voorstel omwille van de veiligheid van chauffeurs en medeweggebruikers. Volgens het FNV is het veel beter om chauffeurs uit sectoren waar nu de klappen vallen, in te zetten voor bijvoorbeeld winkeldistributie. Daarmee kan werkgelegenheid behouden worden en worden mogelijk zelfs faillissementen voorkomen. Bovendien zorgen we er dan voor dat chauffeurs veilig en gezond hun werk kunnen blijven doen, zonder zich over de kop te werken.’

Andere problemen

Volgens de minister is de maatregel genomen in overleg met de sector, maar de vakbond zegt niet betrokken te zijn. ‘De minister heeft in ieder geval niet de stem van de werknemers meegenomen in de beslissing. En dat terwijl er naast de rij- en rusttijdendiscussie ook al andere problemen spelen’, aldus Dijkhuizen. Daarmee doelt Dijkhuizen op de problemen rond de sanitaire voorzieningen. De vakbond krijgt nog steeds meldingen binnen van chauffeurs die niet naar het toilet mogen op de laad- en losplaatsen en die niet hun handen mogen wassen. "Ook kunnen ze lastig aan een kop koffie of warme maaltijd komen onderweg,'' aldus Dijkhuizen. Het zijn problemen waar volgens ons vrij eenvoudig wat aan te doen is. Zo staan er momenteel heel veel mobiele toiletwagens stil doordat allerlei evenementen afgelast zijn. Plaats die bij bedrijven en biedt de chauffeur een bak koffie aan als hij spullen komt brengen!

Hier vind je de lijst met wegrestaurants waar je gewoon eten kunt bestellen en waar je nog steeds het sanitair kunt gebruiken!