Duitse politie pakt bende zeilensnijders

Geplaatst door

Nu de dagen korter zijn, merkt de Duitse politie dat er meer bendes actief zijn die zich richten op ladingdiefstal. Afgelopen week attendeerde de Duitse politie chauffeurs hierop in de regio Hannover. Onlangs greep de politie aldaar een bende in de kraag.

In de omgeving van Hannover aan de snelwegen A7 en A2 steeg het aantal ladingdiefstallen dramatisch. De Duitse politie wist een zeskoppige bende te arresteren die het afgelopen jaar alleen al zestig trailers opengesneden zou hebben. Daarbij is voor meer dan een half miljoen euro schade aangericht. Daarmee is ellende in de genoemde regio nog niet voorbij. Tot begin oktober werden in Duitsland zeker 400 trailers open gesneden.

De Duitse politie zegt erbij dat het aantal ladingdiefstallen gerekend over de afgelopen jaren wel een dalende trend laat zien. Dit laat onverlet dat het uitdelen van foldertjes niet volstaat, zoals nu is gebeurd in genoemde regio. Meer effectief is het met camera’s bewaken van parkeerplaatsen. Dat daarvoor betaald moet worden spreekt voor zich. Dat zou door de verlader moeten gebeuren. Het zijn zijn spullen en door met een gesloten, beveiligde logistieke keten te werken, vinden transporten efficiënt, maar vooral veilig plaats en blijven premies voor de verzekering voor alle betrokkenen binnen de perken.