Einde aan Maut vrijstelling voor omgebouwde dieseltrucks

Geplaatst door

De Duitse BAG dicht het gaslek wat ontstaan is doordat dieseltrucks achteraf werden omgebouwd naar gas. De Maut vrijstelling voor dit soort voertuigen waar achteraf een gas installatie is opgebouwd komt te vervallen per 1 oktober aanstaande. De afgelopen maanden werden een aantal diesel trucks aangepast door CNG installaties op te bouwen om zo Maut vrijstelling te krijgen in Duitsland.

De eis was dat er minimaal 300 liter tanks voor gas aanwezig moesten zijn om te voldoen aan de Maut vrijstelling. Een bedrijf als ESA maakte daar gebruik van door dieseltrucks om te bouwen. Een aantal Nederlandse vervoerders heeft gebruik gemaakt van die mogelijkheid. Daarvoor werden nieuwe trucks naar Polen overgebracht om ze daar te laten ombouwen en kentekenen. Met dat Poolse kenteken werd de truck terug gebracht naar de Nederlandse RDW, die vervolgens de gas vermelding overnam op het Nederlandse kenteken. Daarmee kon dan de Maut vrijstelling worden aangevraagd. Een aantal Poolse, Duitse, maar ook Nederlandse vervoerders maakten gebruik van dit lek, waardoor ze op een goedkope manier dezelfde Maut vrijstelling kregen als vervoerders die met veel duurdere LNG trucks rijden. Door middel van een schakelaar kunnen deze trucks ook gewoon op diesel rijden en dat werkt fraude in de hand. Met de aanpassing van de regels wordt daar nu een stokje voor gestoken.

Vanaf 1 oktober geldt de Maut vrijstelling uitsluitend nog voor voertuigen die af- fabriek met een gasinstallatie zijn uitgerust. De trucks moeten verder aantoonbaar voldoen aan de Euro-6 emissie eisen. Een truck met LNG of CNG moet als nieuw voertuig zodanig zijn geconfigureerd dat gas de overheersende aandrijving vormt, voor de eerste toelating. Dat is een fikse streep door de rekening van een aantal vervoerders die met de relatief goedkope ombouw naar gas profiteerden van het Maut voordeel.

Vanaf 1 oktober 2021 worden alle geregistreerde omgebouwde aardgasvoertuigen van de zogenaamde 'witte lijst' bij Toll Collect geschrapt. Vanaf 1 oktober 2021 wordt hiervoor tol geheven. Toll Collect zal de voertuigeigenaar hierover informeren.

Voor gasvoertuigen zowel op CNG als LNG in emissieklasse Euro VI die af fabriek zijn geleverd en die voldoen aan de eisen voor tolvrijstelling verandert er niks.