Europees rommeltje rondom vakbekwaamheid

Geplaatst door

Met de import van niet Europese chauffeurs die hier met een werkvergunning aan de slag kunnen vraagt menigeen zich af hoe het niveau van die chauffeurs gecontroleerd wordt. Hoe zit dat bijvoorbeeld met rijbewijs eisen  in landen buiten de EU? Het vermoeden bestaat dat die niet altijd op ons niveau zijn om het maar voorzichtig uit te drukken. En hoe zit dat bijvoorbeeld met de Code 95? Die is voor Europese chauffeurs verplicht, maar geldt dat ook voor, bijvoorbeeld een Oekraïner? Of een Moldaviër?

Wij legden die vraag voor aan de Directie Communicatie het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Volgens de woordvoerder geldt de richtlijn 2003/59/EG, die voorschriften regelt met betrekking tot de vakbekwaamheid van chauffeurs, ook voor chauffeurs van een land buiten de EU die hier rijden.

In dat artikel staat dat chauffeurs die hier beroepsvervoer over de weg verrichten moeten bewijzen dat ze de kwalificatie bezitten en de opleiding hebben genoten die door deze richtlijn wordt verlangd. Dat kan met een Europees rijbewijs met Code 95, of met een door de lidstaat afgegeven kwalificatiekaart bestuurder, of met een nationaal certificaat.

,,De aanvraagprocedures voor het verkrijgen van een bestuurdersattest en/of nationaal certificaat verschillen wel per lidstaat. De Nederlandse NIWO vereist hiertoe een geldig Nederlands rijbewijs van de aanvrager met categorie C of D voorzien van code 95, waarvoor allereerst rijbewijscategorie B dient te worden behaald. Tevens dient een tijdelijke of vaste woon-/verblijfplaats in Nederland te worden aangetoond’’ aldus het woordvoerder. En ja, dan weet je meteen waarom iedereen dit via een ander Europees land regelt, want daar doen ze minder moeilijk. 

Edwin Atema bevestigt dat Nederland zijn zaken prima op orde heeft voor wat betreft de toetsing door de NIWO. Hij bevestigt echter ook onze bange vermoedens dat de meeste niet Europeanen de EU binnen komen via de voormalige Oostblok landen waar het “in onze ogen een rommeltje is’’ aldus Atema. Hij hoort regelmatig verhalen van chauffeurs dat ze nooit een cursus hebben gevolgd, maar wel Code 95 op hun rijbewijs hebben. Overigens is dat iets wat we ook uit Zuid Europese landen hebben gehoord. 

Dat het een ‘rommeltje’ is in de voormalige Oostblok landen werd overigens deze week ook weer bevestigd door het nieuws dat Bulgaarse ambtenaren paspoorten verkochten voor 5000 Euro. Wie weet hoeveel niet- Europeanen nu als Bulgaar door Europa trekken. Dat je een rijbewijs kon kopen was al langer bekend, en ook daar is tot op de dag van vandaag nog niks aan gedaan. 

Kortom, er is nog veel te doen voor wat betreft de handhaving..