Europese Commissie komt met beter Mobility Package

Geplaatst door

Op dit moment is Oostenrijk voorzitter van de Europese Commissie. Dit land poogt het Mobility Package zodanig op te lappen, dat alle landen het alsnog eens worden.  Opvallend is dat de chauffeur beter beschermd wordt in de voorstellen, waar de ministers het gisteren eens over werden. Het Parlement moet dit nu nog goedkeuren.

Als het aan de Europese Transportcommissie ligt, moeten de arbeidsomstandigheden van de circa twee miljoen chauffeurs in Europa, drastisch verbeteren. Dat wil zeggen dat er niet meer in het vrije weekend in de cabine overnacht mag worden, dat er overal gelijke lonen betaald worden, dat parkeerproblemen worden aangepakt en dat iedere chauffeur maximaal om de vier weken een weekend thuis is. Het is aan de werkgever om een en ander zo te plannen.

Nederland niet

Gelijke lonen en arbeidsomstandigheden is wat met name West Europese landen bepleitten in het Mobility Package. De ministers willen dat chauffeurs betaald worden naar het CAO-loon in het land waar ze de arbeid verrichten. Wat eerder dit jaar opviel is dat Nederland zich niet schaarde achter het voornemen, om de leef- en werkomstandigheden voor chauffeurs te verbeteren en om te komen tot een gelijk loon in heel Europa. TLN zegt nu echter achter de meeste nieuwe voorstellen te staan. De ministers willen niet dat gelijk loon wordt toegepast bij bilateraal vervoer (dus alleen tussen twee landen, en bij transitvervoer. TLN blijft erbij dat 45 uurs weekendrust wel in de cabine doorgebracht zou moeten mogen worden. 

Cabotage

De Commissie heeft wat cabotage betreft, zijn hoop gevestigd op de nieuwe Smart Tachograph, die volgend jaar juni verplicht wordt in nieuwe trucks.  De cabotageregels blijven zoals ze zijn, als het aan de ministers ligt, maar hierop is vanaf dag één de detacheringsrichtlijn van toepassing, zegt TLN, in het kader van gelijk loon, gelijk werk. Dus niet meer dan drie ritten binnen zeven dagen. Verwacht wordt, dat met de nieuwe Smart Tachograph, handhaving op de cabotageregels vereenvoudigd wordt. De nieuwe tachograaf werkt met GPS-gegevens en geeft elke drie uur een signaal af omtrent de positie van het voertuig.  Dit gebeurt ook wanneer het contact wordt afgezet. Het Europees Parlement moet stemmen over deze voorstellen. Daarna worden definitieve wetteksten afgestemd. Wellicht gebeurt dit voor de volgende verkiezingen.