FNV: 10% meer loon, geen verslechteringen

Geplaatst door

In de komende drie jaar krijgen 130.000 transportwerknemers een loonsverhoging van 10%. De lonen voor alle werknemers uit de nieuwe cao voor het beroepsgoederenvervoer gaan stapsgewijs omhoog. De voorgestelde verslechteringen gaan niet door.

Egon Groen, bestuurder FNV Transport & Logistiek: ‘De werkgevers zijn akkoord gegaan, maar zonder actiedreiging was dit resultaat er niet gekomen. Zaterdag hebben we een onderhandelingsresultaat afgesloten, met daarin verbeteringen in plaats van verslechteringen. Behalve een mooie loonstijging, komt er bijvoorbeeld ook een betere regeling voor nachtarbeid.’

Meer zeggenschap
Een andere verbetering volgens de FNV is de zeggenschap van werknemers over hun werktijden. Als de werknemer minder uren per jaar wil werken, ligt het initiatief bij de werknemer en in onderling overleg worden vervolgens de werktijden bepaald. Ook krijgen werknemers meer zeggenschap over de opname van vakantiedagen.

Verslechteringen gaan niet door
De door TLN voorgestelde verslechteringen gaan niet door, aldus het FNV. Er komt geen afbouw van meerdere sociale regelingen uit de KNV-cao, waar circa 8.000 werknemers bij 40 bedrijven onder vielen. Het betrof regelingen die de combinatie van arbeid en zorgtaken makkelijker maakt, maar ook regelingen zodat oudere werknemers gezond hun pensioen konden halen. Daarnaast waren er verslechteringen in het eindbod opgenomen die voor alle werknemers in de transportsector golden, zoals een lagere vergoeding voor overwerk en nachttoeslagen. Ook die verslechteringen zijn door de werkgevers van tafel gehaald, terwijl er nu een betere regeling voor nachtarbeid is opgenomen in het nieuwe resultaat.

In de totale transportsector werken ongeveer 130.000 werknemers. Tot 1 januari 2017 golden er twee cao’s: de KNV-cao voor 40 werkgevers en 8.000 werknemers en de TLN-cao voor de overige circa 120.000 werknemers en duizenden werkgevers. Beide cao’s zullen worden samengevoegd. De cao ‘Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen’ loopt van 1 januari 2017 tot en met december 2019. De cao wordt pas van kracht na instemming van de vakbondsleden.