FNV demonstreert tegen nieuwe Europese voorstellen

Geplaatst door

Het FNV wil gaan demonstreren tegen de regels die het chauffeursleven nog onaangenamer lijken te malen. De bond geeft uitleg en wil in Straatsburg gaan demonstreren.

De afgelopen jaren zegt het FNV hard te hebben gevochten tegen illegale constructies in de sector Transport en Logistiek. "We hebben positieve dingen bereikt. Denk aan het invoeren van de Wet aanpak schijnconstructies, het tegenhouden van de verruiming cabotageregels en de nieuwe Wet ketenaansprakelijkheid. Dit wordt teniet gedaan als de Europese plannen voor de nieuwe transportwetgeving doorgaan. Die plannen heten Mobility Package."

Er is volgens het FNV grote onenigheid tussen Oost- en West-Europese landen als het gaat om wetgeving in de transportsector. "De Oost-Europese landen willen nog meer vrijheid om ritten in West-Europese landen uit te voeren tegen Oost-Europese voorwaarden. De West-Europese landen willen de huidige wetgeving niet verder liberaliseren. Zij willen juist betere handhaving en naleving en hogere boetes bij overtredingen. Toch ligt er nu in de Europese politiek een pakket maatregelen voor waar we enorm van schrikken", zegt het FNV, "omdat het grote gevolgen zal hebben":

Er worden meer cabotageritten mogelijk

De arbeidstijden worden verder verruimd

Nog minder vaak gelijk werk voor gelijk loon

Meer kansen voor schijnzelfstandigen

 

FNV zegt aan de politiek duidelijk te hebben gemaakt wat zij willen:

Behoud van de cabotageregelingen; liever nog de cabotage naar 0.

Behoud van de eis van dienstbetrekking

Behoud van de huidige arbeidstijden

Gelijk werk, gelijk loon bij detachering

Vergunninggrens van 500 kg naar 0 kg, om schijnzelfstandigheid te beperken, denk aan de Polensprinter

Betere handhaving en naleving: dus meer inspecties onderweg

Hogere boetes bij overtredingen

Op 29 mei as organiseert de ETF (European Transport Workers’ Federation) een demonstratie in Straatsburg bij het Europees Parlement.  Klik hier voor meer info.