FNV: ILT-rapport vol van gebreken bij Brinkman Emmen

Geplaatst door

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) trekt harde conclusies over de werkwijze van transportbedrijf Brinkman Trans Holland uit Emmen, een van de vervoerders van Ikea. Dat blijkt uit de inspectierapporten die in het bezit zijn van de vakbond. Eerder al bleek uit onderzoek van FNV - Stichting VNB dat Brinkman weinig op heeft wet- en regelgeving. In een vonnis over naleving van de CAO kwam de rechter tot dezelfde slotsom. Eind vorig jaar viel de Inspectie binnen bij Brinkman.

Brinkman houdt onvoldoende gegevens bij over rij- en rusttijden. Waar dat wel gebeurt, constateert de Inspectie zware overtredingen. Daarnaast laat het bedrijf illegale cabotageritten uitvoeren, rijdt het zonder transportvergunningen en is er sprake van schijnzelfstandigheid. De bond kreeg het rapport in handen na een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). 

Boetes

De ILT constateert ook dat Brinkman buitenlandse chauffeurs inzet. De chauffeurs uit Oekraïne, Moldavië en Polen bivakkeren illegaal in hun cabines en Brinkman Trans Holland Nederland wordt aangemerkt als werkgever. De inspectie heeft boetes aangekondigd en een aantal overtredingen aangegeven bij het Openbaar Ministerie voor strafrechtelijke behandeling.

De Inspectie controleerde niet alleen Brinkman Trans Holland en zusterbedrijf AST Fresh, maar nam ook de Brinkman-vestigingen in Zweden en Polen mee in het onderzoek. De hoogte van aanstaande boetes is nog niet is vastgesteld.

Strafrechtelijk aanpakken

Eerder al deed de FNV aangifte van valsheid in geschrifte, uitbuiting en fraude met de rij- en rusttijden. In de ogen van de vakbond moeten bedrijven met een businessmodel als Brinkman strafrechtelijk worden aangepakt. Enkel het betalen van boetes schrikt niet genoeg af, zegt de bond. Het doet bovendien geen recht aan de negatieve impact die deze handelwijze heeft op de transportsector en de samenleving.

Miljoen euro boete

Edwin Atema van FNV - Stichting VNB: ‘Als wij alle overtredingen van het bedrijf naast de boetecatalogus van de ILT leggen, zien we voor bijna een miljoen euro aan overtredingen. Maar in de praktijk kunnen boetes veel lager uitpakken. Ook in deze zaak zien we weer dat er geen boetes worden uitgedeeld voor het laten bivakkeren van Oost-Europese chauffeurs in hun cabine. Daarop staat 1500 euro boete, maar de overheid vertikt het om die op te leggen. Nederland huisvest vele bedrijven zoals Brinkman, zegt Atema. "Het niet toepassen van de bestaande handhavingsmiddelen is een aansporing voor de bedrijven om door te gaan met hun mensonterende en markt-ondermijnende praktijken."

Chauffeurs nabetaald

Eerder ontsloeg Brinkman een aantal vakbondsleden en betaalde hun lonen niet uit. Inmiddels heeft het bedrijf de ontslagen ingetrokken en is onder druk van een faillissementsaanvraag een groot deel van de salarissen alsnog betaald. Hierover interviewde BIGtruck de raadsvrouw van Brinkman, die toen al hintte op nabetaling. Klik hier voor dit verhaal. De betreffende werknemers hebben de rechter inmiddels gevraagd om de arbeidsovereenkomsten te ontbinden en een schadevergoeding aan hen toe te kennen.