KIWA wil prijs chauffeurskaart fors verhogen

Geplaatst door

De prijs van tachograafkaarten stijgt per 1 juni 2019 van 95 naar 100 euro, als het aan producent Kiwa ligt. Dit is niet te rijmen met het sinds 2016 in concept verkerende nieuwe tariefstelsel en de wens van de Tweede Kamer, vinden TLN en evofenedex.

Misplaatst

De organisaties vinden de voorgestelde prijsverhoging daarom misplaatst en hebben dit Kiwa laten weten en vragen de minister daarom niet akkoord te gaan met het Kiwa-tariefvoorstel en vaart te maken met het nieuwe tariefstelsel. Door eerdere inzet van TLN en evofenedex zijn de Kiwa-tariefvoorstellen de afgelopen jaren steeds naar beneden bijgesteld. evofenedex en TLN laten in hun gezamenlijke reactie aan KIWA weten dat de voorgestelde tariefsverhoging voor tachograafkaarten van maar liefst 5,26% echt niet kan en vragen om een geloofwaardige prijs.

Deze stijging strookt niet met het nieuwe, rechtvaardigere tarievenstelsel voor ILT- en Kiwa-producten, waar de overheid nu al jaren aan werkt, maar dat nog steeds niet definitief is. In dat nieuwe stelsel moet de prijs van producten als de tachograafkaart allereerst kostendekkend zijn, dus zonder een grote winstmarge. 

2,5 keer duurder

Nu is het tarief nog tot wel 2,5 keer zo hoog als in de ons omringende landen. Dit is ook de expliciete wens van de Tweede kamer, die al in 2014 unaniem steun heeft uitgesproken voor een motie die de overheid verzoekt het verkopen van tachograafkaarten op kostprijsniveau te bevorderen.​ Het ministerie van IenW maakt naar verwachting nog dit jaar de definitieve prijs van de tachograafkaart bekend.