Meer kans in de Staatsloterij!

Geplaatst door

Reining Transport heeft van de gemeente Midden Groningen een vergunning gekregen die het mogelijk maakt dat chauffeurs de verlengde weekendrust op het eigen terrein doorbrengen. Daarvoor zou Reining plekken hebben ingericht waardoor de, veelal Hongaarse chauffeurs niet in de cabine hoeven te slapen.

De vakbonden CNV en FNV roepen nu, samen met de stichting chauffeurstoekomst op tot een intrekking tegen deze vergunning. Wij van BIGtruck vragen ons af of het onderkomen waar de chauffeurs zouden moeten overnachten bij Reining eigenlijk wel voldoet aan de eisen die daaraan gesteld worden. Los van het bestemmingsplan is de vraag of de onderkomens voldoen aan de eisen die het bouwbesluit stelt op het gebied van veiligheid, brandveiligheid en hygiëne, en of de gemeente daar dan wel op toeziet. In dit land moet je tenslotte zelfs voor een tuinschuurtje al een vergunning aanvragen, compleet met sterkteberekeningen en weet ik niet wat allemaal. 

Natuurlijk is deze hele gang van zaken in gang gezet door Reining omdat er nu ook in Nederland wordt toegezien op het verbod van het doorbrengen van de weekendrust in de cabine. In navolging van onze buurlanden wordt dat ook in Nederland nu niet meer toegestaan en dat kan leiden tot hoge boetes. Kan leiden, maar gezien de omvang van de inspectie die daar op toe moet zien is de kans op een hoofdprijs in de Staatsloterij groter dan de kans dat je tegen zo’n boete aanloopt.