Ministerie onthult plannen voor vrachtwagenheffing

Geplaatst door

Het Ministerie van Infrastructuur & Waterschappen heeft de voorstellen gepresenteerd voor een heffing voor vrachtwagens. Dit systeem moet in 2023 in Nederland ingevoerd worden. 

De heffing gaat gelden voor nagenoeg alle autosnelwegen (A-wegen) en een aantal andere wegen (met name N-wegen). Dit zijn met name die N-wegen waarop naar verwachting uitwijkend vrachtverkeer van substantiële omvang zou ontstaan, als de heffing alleen op autosnelwegen zou gelden.  Het bedrag van de heffing in het wetsvoorstel is afhankelijk van gewichtsklasse van het voertuig en de milieueigenschappen (euro-emissieklasse) en is gemiddeld circa € 0,15 (prijspeil 2018) per gereden kilometer. Ook in Duitsland zijn dit de uitgangspunten.  De meest vervuilende en zware vrachtwagens Euro 0 en zwaarder dan 32 ton GVW betalen 0,260 euro per kilometer. De zuinigste vrachtwagens betalen tussen de 0,078 en 0,130 euro per kilometer. Ook in Duitsland zijn dit de uitgangspunten.

LNG, elektrisch

Opvallend is dat er voor LNG-trucks of voor elektrische trucks geen aparte categorieën zijn ingedeeld. In Duitsland zijn deze trucks wel voor twee jaar geheel vrijgesteld van tol. Dit, omdat genoemde trucktypen schoner zijn dan de huidige Euro 6 diesels. Op sociale media lezen we dat zo'n aparte categorisering wel bestudeerd wordt op dit moment.

Omzetting

De vrachtwagenheffing gaat zorgen voor een omzetting van een vaste belasting (motorrijtuigenbelasting en Eurovignet) naar een variabele heffing waarbij betaald wordt per afgelegde kilometer. Zo gaat het binnen- en buitenlands vrachtverkeer meer dan nu betalen voor gebruik van de weg. De netto-opbrengsten van de vrachtwagenheffing worden ingezet voor verduurzaming en innovatie van de Nederlandse vervoerssector.

Het te beprijzen wegennet is zodanig gekozen, dat wegen waarop uitwijk van vrachtverkeer wordt verwacht zoveel mogelijk aan dat wegennet zijn toegevoegd. Om dit te bereiken is afgestemd met regionale wegbeheerders met gebruikmaking van modelstudies en hun kennis van de lokale situatie en omgeving. 

Na invoering van de vrachtwagenheffing zal het vrachtverkeer gemonitord worden. In spoedeisende gevallen kan een eventuele uitwijkroute snel via de spoedregeling worden opgenomen in het heffingsnetwerk. 

Reageren

Tot en met 7 augustus kan op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de toelichting worden gereageerd. Belanghebbenden, omwonenden en belangstellenden worden door het Ministerie 'van harte' uitgenodigd een reactie te plaatsen. De bedoeling is dat een tolsysteem voor alle trucks op Nederlandse wegen in 2023 ingevoerd gaat worden.