Mobiliteitsalliantie pleit voor rekeningrijden

Geplaatst door

De capaciteit van Nederlands wegennet en openbaar vervoer is onvoldoende om de stijgende vraag naar mobiliteit op te vangen. Om te voorkomen dat Nederland de komende jaren vastloopt, moet mobiliteit anders worden ingericht, vindt de Mobiliteitsalliantie, een groep van 25 partijen uit openbaar vervoer, wegtransport en de autowereld.  

Tot 2030 groeit de vraag naar personenvervoer met zo’n 13-20% en het goederenvervoer met 4-19%. Het gebruik van de fiets in voor- en natransport stijgt met respectievelijk 15% en 30%. De capaciteit van het Nederlandse wegennet en openbaar vervoer is echter onvoldoende om deze groei op te vangen. De alliantie roept het kabinet daarom op tot drastische maatregelen.

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid in Nederland staat ernstig onder druk, stelt de alliantie. Ook ontstaan er knelpunten op het gebied van leefbaarheid, betaalbaarheid en (verkeers)veiligheid. Daar komt bij dat de afgelopen tien jaar tot 4 miljard euro per jaar minder wordt uitgegeven aan mobiliteit. "Als wij het tij niet keren loopt Nederland vast, stijgt het aantal zwaargewonde verkeersslachtoffers tot 2030 met meer dan 45% en worden klimaat- en milieudoelstellingen niet gehaald. Om dit te voorkomen moeten we flexibeler kunnen zijn in ons reis- en vervoersgedrag, waardoor meer ruimte ontstaat en makkelijker kan worden gereisd en vervoerd," vindt de alliantie.

Variabel

De alliantie stelt dat de investeringen opgebracht moeten worden uit rekeningrijden, ook buiten de spits. "Er is geen andere weg", zeggen de leden van de alliantie. Volgens hoofddirecteur Frits van Bruggen van de ANWB steunt 80 procent van Nederland het plan om "te betalen naar gebruik".  In de transportwereld is een tolsysteem aanstaande dat rond 2023 realiteit zal zijn.  

Hubs

De alliantie pleit ook voor de bouw van meer overstapplaatsen of 'hubs' waarbij de auto wordt geparkeerd en de reiziger de stad in gaat met het openbaar vervoer. ook op het gebied van wegvervoer is er zo'n trend waarneembaar, waarbij aan de rand van de stad wordt gelost, waarna de lading wordt overgeslagen op bijvoorbeeld een elektrische truck die dan de stad in rijdt.

Investeringsagenda

Het Deltaplan gaat vergezeld van een investeringsagenda. De extra investeringen die benodigd zijn om Nederland in de toekomst bereikbaar en leefbaar te houden, worden geraamd op 3 miljard euro per jaar tot 2040. Tegenover deze investeringen staan maatschappelijke baten van 18 miljard euro per jaar, waarmee de opbrengsten 6 keer zo hoog uitvallen als de jaarlijks gevraagde extra investeringen.​