Niet naar het toilet? Dan ook niet lossen!

Geplaatst door

De Britse vervoerder Jack Richards & Son, een van de grotere transportbedrijven in het Verenigd Koninkrijk, kondigde onlangs aan niet langer te zullen lossen bij klanten die hun vrachtwagenchauffeurs toegang weigeren tot toiletten. In andere Europese landen valt ook te beluisteren dat chauffeurs bij klanten in het algemeen veel beter behandeld moeten worden.

De actie van Jack Richards volgt nadat een chauffeur van dit bedrijf niet naar het toilet bij een klant mocht. Dat viel begrijpelijkerwijs niet in goede aarde: De Britse TLN heeft in eerdere instantie de Britse National Health Service een brief laten opstellen die geldt voor alle Britse bedrijven waaruit blijkt dat chauffeurs onverkort toegang moeten hebben tot sanitaire voorzieningen bij de bedrijven waar ze laden of lossen.

Voor Richards is de maat vol: mag een chauffeur niet naar het toilet, dan wordt er ook niet gelost. “Het land bevindt zich in een grote, gecompliceerde crisis en daar komen we uit door met z’n allen samen te werken”, zegt Richards tegen Britse media. “Bij ons behandelen we al ons personeel met respect en zorgen we ervoor dat ze hun werk in de best denkbare gezondheid kunnen doen. Het is logisch dat we verwachten dat onze klanten ons personeel ook met respect behandelen.”

Andere landen

In landen buiten Groot Brittannië zijn soortgelijke geluiden te horen. In België werken bonden en werkgeversorganisaties samen om te zorgen dat verladers zich bewust zijn van de noodzaak om chauffeurs goed te behandelen. De Febetra is zich ervan bewust dat chauffeurs zich nog wel eens ondergewaardeerd voelen. Op Europees vlak werken de Europese vakbond ETF en de IRU samen om verladers eveneens tot de juiste werkwijze te bewegen. Zij wijzen erop dat de slechte en soms respectloze omgang met chauffeurs door klanten een belangrijke oorzaak is van het chauffeurstekort in Europa.

Er zijn bij BIGtruck geen Nederlandse transportbedrijven bekend die ook zo duidelijk zijn tegen hun verladers waar het om de behandeling van chauffeurs gaat.