Parkeerverbod rond wegrestaurant Mendel

Geplaatst door

Op de wegen rond wegrestaurant Mendel stelt de gemeente een parkeerverbod in. Parkeren in de berm wordt verboden. Volgens eigenaar Jan Feith is de maatregel in overleg met gemeente en provincie genomen.

"Het gaat om hooguit een stuk of tien trucks die dan niet meer hier kunnen parkeren, dat wil zeggen buiten ons eigen terrein langs de weg. Het spijt me dat er veel ophef om wordt gemaakt, maar het valt echt allemaal wel mee", verzekert Feith desgevraagd aan BIGtruck. "We zijn met de gemeente bezig om aan de overkant van de weg hier extra parkeerplaatsen te realiseren. Dat is nu nog niet het geval, maar dit lijkt wel te gaan lukken."

Wegrestaurant Mendel kan op het eigen terrein zestig vrachtwagens kwijt en nog eens veertig personenwagens.

"Dat er niet meer in de zachte bermen van de wegen hier geparkeerd mag worden begrijp ik best. We proberen iedereen van dienst te zijn, maar regelmatig wordt het hier wel druk ja." Feith benadrukt dat het besluit van gemeente en provincie in overleg met hem is genomen.  Het wegrestaurant staat overigens al geruime tijd te koop, de Feith zegt toe te willen werken naar zijn pensioen.