Rapport over vermoeidheid bij chauffeurs

Geplaatst door

De Europese overkoepelende vakbondsorganisatie ETF heeft een rapport uitgebracht over vermoeidheid bij chauffeurs. Zo zou een op de drie vrachtwagenchauffeurs problemen hebben met in slaap vallen achter het stuur. Bij buschauffeurs is dat een op de vier.

In het Europees Parlement heeft Vera Tax van de PvdA gealarmeerd gereageerd op het rapport.  Het rapport komt met de voorspelbare openingszin aanzetten dat oververmoeidheid bij bestuurders voor alle weggebruikers een risico is. Dat is natuurlijk ook zo.

Kijken we wat verder in het rapport, dan zien we dat dis gebaseerd is op een onderzoek op 2861 chauffeurs. Daarvan zegt tien procent van de buschauffeurs in het afgelopen meer dan drie keer kort in slaap gevallen te zijn achter het stuur. Dat is zeker teveel. Gelukkig zegt 70% nooit last te hebben gehad. Bij de truckers ligt dat getal op 13 procent en 62% zegt nooit last te hebben gehad. Alarmerender is dat veel chauffeurs stellen dat vermoeidheid en slaap bij het vak horen. Volgens het rapport zegt zestig procent van de chauffeurs te rijden, terwijl ze eigenlijk te moe zijn.

Slechte werkomstandigheden

Het rapport concludeert dat slechte werkomstandigheden de voornaamste oorzaak zijn van de problemen. Daarvan springen te lange werkdagen, dus te veel uren moeten maken, er volgens de rapporteurs uit. Daardoor kan er te weinig gerust worden en is een gezonde werk-leven balans niet te realiseren. Het rapport stelt dat het merendeel van de ondervraagde chauffeurs werkweken maakt die langer zijn dan vijftig uur. Daar staat een te lage beloning tegenover, wat demotiverend werkt.

Geen echte pauze

Bus- en truckchauffeurs klagen in het rapport dat ze tijdens pauzes vaak geen echte pauze hebben, maar dat ze aan werk gerelateerde activiteiten moeten doen. Denk aan het zoeken naar een parkeerplaats, of assisteren met laden of lossen. Dat laatste geldt ook voor buschauffeurs, waar het de bagage van passagiers betreft.

Even een hazeslaapje

De rapporteurs zien, dat veel chauffeurs proberen hun tekort aan rust in te halen door even kort een slaapje te doen. Dit wordt weer bemoeilijkt door strakke aflevertijden en een structureel tekort aan parkeerplaatsen. De conclusie is dat de deregulering van het vak heeft geleid tot meer druk op chauffeurs die onder verslechterde omstandigheden hun werk moeten doen. Zodoende ligt de oplossing voor de genoemde problemen, die rechtstreeks samenhangen met de verkeersveiligheid, bij werkgevers en wetgevers, concludeert ETF, dat erbij zegt dat handhaving de sleutel is om ongelukken te voorkomen.

Timing

Het rapport komt op een pikant moment. Net nu er in onze polder een akkoord is gesloten over het inperken van flexwerk, waarbij duidelijk wordt dat werkgevers beginnen door te krijgen dat kundig en gezond personeel een essentiële voorwaarde is om in deze wijde wereld nog wat te kunnen verdienen.