Rekeningrijden vereenvoudigt ons werk

Geplaatst door

In de media valt te lezen dat een groeiend aantal Nederlanders zich voor rekeningrijden uitspreekt. De tegenstanders zijn de traditioneel auto-gezinde partijen, die liever een statische wegenbelasting zien voor iedereen, waar de minderheid die bovengemiddeld veel rijdt, door de meerderheid wordt gesponsord van wie de auto vaker stil staat. Dat daar een einde aan zou moeten komen, wordt voor steeds meer mensen duidelijk.

Nederlanders rijden gemiddeld zo'n 16.000 kilometer per jaar met een auto. Heel veel mensen zitten hier nog onder en daarom schieten de bedrijven die doen in autodelen als paddenstoelen uit de grond, voornamelijk in de Randstad. Degenen die veel meer rijden, staan lang niet allemaal  in de spits in de file. Zij rijden vaak gewoon overdag. De meests spitsrijders gaan van en naar hun werk en die afstand is vaak niet heel groot.  Er rijden echter ook veel mensen in de spits die daar geen echte directe noodzaak toe hebben, denk aan ouderen en ook gewoon toeristen, dagjesmensen. Wanneer we een tiende of wellicht een vijfde van het verkeer uit de spits weten te halen, zouden er geen files meer zijn.

Bewustwording

Waar het om gaat is dat belastingen als rekeningrijden een effect moeten hebben van bewustwording. Niet alleen bij autobezitters, maar ook bij werkgevers. Bij de trucks gaat dat niet op, die moeten rijden, anders blijft de supermarkt leeg en valt het bouwproject stil. In dit opzicht is de voorgenomen truckheffing ook onrechtvaardig. Wanneer die bewustwording bij automobilisten leidt tot lagere lasten, dan zullen de files afnemen. Een mooi effect daarvan is dat vrachtwagens 's avonds eerder terug zijn. We spreken veel vervoerders bij BIGtruck. De huidige manier voor vervoerders om files te omzeilen is vroeger beginnen en dan maar hopen dat het 's avonds meezit. Wanneer we gaan rekeningrijden bereiken we efficiënter verkeer, zo is al lang geleden onderzocht. Het is geen automobilistje pesten. Het laten aangroeien van files door oneerlijke verdeling van lasten, dàt is automobilistje pesten. De chauffeur mag vanuit zijn cabine toekijken en aansluiten. Door rekeningrijden in te voeren, zal het fileleed voor chauffeurs verzachten.