Sectorinstituut: ‘Er blijft meer werk liggen’

Geplaatst door

Ondanks dat er een recordaantal van 147.174 werknemers (+3,9% t.o.v. vorig jaar) werkzaam is in de sector, geven veel ondernemers (37%) aan dat het personeelstekort hun bedrijfsactiviteiten belemmert.

Willem de Vries, directeur Sectorinstituut Transport en Logistiek: "De arbeidsmarkt is gespannen. In het 2e kwartaal van 2018 blijft het aantal openstaande vacatures op een hoog niveau. Door deze ontwikkelingen nemen de zorgen onder ondernemers over een personeelstekort toe. De sector werft daarom via de campagne www.ikwordvrachtwagenchauffeur.nl veel extra chauffeurs voor de sector. Daarnaast zijn er ook veel vacatures voor andere beroepen in transport en logistiek." 

Het Sectorinstituut signaleert tal van ontwikkelingen, die allemaal dezelfde kant op wijzen. Zo blijft het aantal bedrijven, werknemers en chauffeurs, toenemen. Dit aantal werknemers stijgt nu 17 kwartalen op rij. De instroom werknemers in de sector blijft op hoog niveau met een piek op 21 jaar. Daar staat een piek voor uitstroom tegenover die ligt op 66 jaar. Het aandeel oproepkrachten neemt af, zowel onder chauffeurs als niet-chauffeurs en het aandeel parttimers stijgt. De gemiddelde leeftijd van chauffeurs blijft oplopen en ligt nu op 44,8 jaar. De gemiddelde leeftijd van werknemers niet-chauffeurs is stabiel (43,6 jaar).

Verder blijft de omzet in het wegvervoer stijgen, met name het binnenlands vervoer. Hier werd een groeistijging van meer dan 6% gerealiseerd in het tweede kwartaal van 2018. Een ander typerend gegeven is dat het aantal nieuw afgegeven rijbewijzen voor de vrachtwagen sterk toeneemt. De toename bedraagt 30% sinds 2016 en rijscholen kunnen het allemaal maar nauwelijks bijbenen. Het CBR komt, bleek al eerder, examinatoren tekort. 

Begin 3e kwartaal 2018 ondervindt 37% van beroepsgoederenvervoerders een belemmering door een tekort aan personeel. Aandeel dat belemmering ervaart door personeelstekort neemt sterk toe en aandeel dat belemmering ervaart door onvoldoende vraag neemt af, aldus het Sectorinstituut.