TLN en de zzp-wetgeving

Geplaatst door

Nu het nieuwe kabinet werkt aan nieuwe regelgeving voor zzp-ers, pleit de grootste werkgeversorganisatie in de sector, TLN, voor een uitzondering voor 'zelfstandige chauffeurs'.

"De nieuwe regels die het kabinet wil, zouden voor zzp’ers in deze sector alleen maar onnodige administratie met zich meebrengen", zegt TLN. Zoals de vlag er nu bij hangt, heeft TLN gelijk. Maar er is meer.

De regering onderscheidt drie typen ZZP-ers. Namelijk zelfstandigen met een hoog uurtarief, met een laag uurtarief en een grote groep die daar tussenin valt en voor wie niet precies duidelijk is of ze nu zelfstandig zijn of niet. Volgens TLN valt 80 - 90% van d zelfstandige chauffeurs of eigen rijders in de categorie die twijfelachtig is.

En juist in dit beroepsgoederenvervoer zijn de regels al streng, vindt TLN. "Deze zzp’ers moeten een Eurovergunning hebben. Om zo’n vergunning te krijgen, moet de ondernemer (!) beschikken over een speciaal vakbekwaamheidsdiploma, aantonen kredietwaardig en betrouwbaar te zijn, en dient er sprake te zijn van een reële vestiging. Verder moet de ondernemer beschikken over eigen materieel, een vrachtwagen dus. Dat gaat om een groot bedrag. Een werknemer zou nooit zo’n investering doen", aldus TLN.

Ondernemer of niet?

Bij BIGtruck stellen we, dat als een chauffeur niet in vaste dienst is, hij ondernemer is. Die ondernemer moet alles zelf regelen, ook zijn truck. Chauffeur worden kan niet zo maar. Wanneer we naar de huidige markt kijken, dan is een chauffeur met een eigen truck een schaarstegoed. Dat leidt tot stijgende tarieven. Ondernemers behoren zo iemand die ze tijdelijk inhuren dus meer te betalen dan het eigen personeel, omdat de beste man grote ondernemersonzekerheden kent. Van continuïteit kan nauwelijks sprake zijn. Is die continuïteit er wel, dan werkt hij meestal heel veel voor één klant, tegen een lager tarief en is hij dus de facto daar in dienst.

Minister Koolmees wil vanuit de overheid toch die middengroep toetsen en daar heeft deze minister groot gelijk in. Door allerlei schimmigheden is er een groot grijs gebied ontstaan, overigens niet alleen in het wegvervoer. Voor de zomer wordt bekend wat dit gaat betekenen voor werkgevers en werknemers in de sector. Intussen, zegt Chauffeurstoekomst, kunnen transporteurs die nerveuze klanten aan de lijn hebben die hun goederen niet weg krijgen, hun charters gerust meer betalen. Dan lost het probleem vanzelf op.