TLN en weekend 'cabine' rust

Geplaatst door

TLN meldt in een persbericht 'een sterke toename van buitenlandse chauffeurs die op de Nederlandse parkeerplaatsen in de grensregio’s de 45-uur weekeindrust gaan doorbrengen'.

Op 31 maart heeft Duitsland een wet aangenomen die het chauffeurs verbiedt de 45-uur rust in de cabine door te brengen. Duitsland volgt daarmee de lijn van België en Frankrijk die daar al eerder toe overgingen. De wet zal naar verwachting deze maand in werking treden. TLN voorziet problemen en roept op tot een gezamenlijke en gelijke aanpak van handhaving in Europa.

TLN voorzitter Arthur van Dijk is ontstemd: “Onbegrijpelijk dat Duitsland met aanvullende regels is gekomen die niet Europees zijn afgestemd. Het is immers Europese rij- en rusttijdenregelgeving. En het is vooral vreemd omdat de Europese Commissie binnenkort met voorstellen komt die verduidelijking moeten geven aan het verbod. We hebben juist een gelijk speelveld nodig in Europa. Meer samenwerking op handhaving. En op dezelfde manier handhaven.”

Boetes

Wordt de 45-uur rust in de cabine op de verkeerde manier doorgebracht, dan levert dat voor zowel de chauffeur als de ondernemer een boete op van 60 en 180 euro per uur op. Aangezien de wekelijkse rust dan niet wordt erkend als rust, kan dit oplopen tot bedragen van 2.700 tot 8.100 euro.

Polen, etc.

Het onbegrip van Van Dijk valt natuurlijk te begrijpen, maar het geval wil dat Poolse vervoerders volop lobbyen bij hun ministers om weekendrust in de cabine juist toe te staan. Het is een perfect businessmodel om west Europese transportbedrijven op eigen bodem weg te concurreren want de inspectiediensten ter plekke handhaven niet. Bij BIGtruck vermoeden we dat hier ook de oorzaak ligt voor de moeizame CAO onderhandelingen. Verladers kunnen gerust verder kijken naar vervoerders uit andere landen.  

TLN mag er gerust vanuit gaan dat het aanstaande voorstel niet tot vereenvoudiging gaat leiden van de situatie. We hebben al signalen ontvangen dat er een nieuw regime zit aan te komen, waarbij er voor ritten die tot 9 dagen duren wel degelijk in de cabine gerust mag worden. Dat impliceert ook dat er tussen de ritten in geen weekend mag worden over gestaan. Mooi verhaal, maar wie kan dit in vredesnaam handhaven?  Het West Europese wegvervoer dreigt zo met nieuwe wetgeving van de regen in de drup te komen.