TLN kritisch over voorstellen Europese Commissie

Geplaatst door

Op 27 juni debatteert de Tweede Kamer over het zogenaamde ‘Mobiliteitspakket’ dat onlangs is gepresenteerd door de Europese Commissie (EC) in Brussel. In het pakket doet Brussel voorstellen om te komen tot een beter functionerende transportmarkt in Europa. TLN is kritisch.  

Met name om zogenaamde ‘social dumping’, waarbij goedkope arbeid uit Oost-Europa bedoeld wordt, uit te bannen en om een eerlijkere transportmarkt binnen de Europese Unie (EU) te realiseren. De EC heeft onder andere voorstellen gedaan met betrekking tot de detacheringsrichtlijn en binnenlands vervoer door een buitenlandse vervoerder, de zogenaamde cabotage. TLN is van mening dat de EC een dappere poging waagt om misstanden binnen de transportmarkt aan te pakken, maar dat de voorstellen in de praktijk niet effectief genoeg zullen zijn om de problemen op te lossen. TLN vreest dat de plannen slecht zullen uitpakken voor de Nederlandse transportsector. 

Mobiliteitspakket

De EC constateert een scheefgroei in de Europese transportmarkt, waarbij op oneigenlijke manier gebruik wordt gemaakt van de sociaaleconomische verschillen tussen West- en Oost Europa. Dit leidt tot ongewenste uitwassen als het opzetten van postbusconstructies, het systematisch caboteren (dat een vervoerder uit een ander land een beperkt aantal binnenlandse ritten mag maken) en het uitbuiten van de verschillen in loonkosten in de EU. De EC wil het probleem bij de kern aanpakken. Daarvoor moet wetgeving duidelijker en beter te handhaven worden.  Hiervoor is het Mobiliteitspakket bedoeld. Een pakket maatregelen dat enerzijds als doel heeft een gelijk speelveld tussen vervoerders in de EU te realiseren. Anderzijds het bevorderen van eerlijke arbeidsomstandigheden voor chauffeurs.

TLN: ‘EC kiest onjuiste medicijn’

TLN zet net als de Europese Commissie in op gezonde concurrentieverhoudingen en eerlijke en gelijke spelregels voor iedereen, gekoppeld aan een doelmatige handhaving. TLN wil vrij verkeer van goederen binnen de EU, maar wel op gelijke voorwaarden. ''Zeker gezien onze logistieke toppositie in de vorm van onze mainports en het belang daarvan voor onze economie, voor Nederland van groot belang'', zegt TLN.

De voorstellen die nu op tafel liggen in laten een verruiming zien voor Oost-Europese transportbedrijven om op de Nederlandse markt actief te zijn. Dit zal ten koste gaan van de Nederlandse bedrijven die voor meer dan 80% hun ‘business’ doen binnen een straal van 300 km van Utrecht.  Daarnaast maakt TLN zich zorgen over de uitwerking van de detacheringsrichtlijn voor de transportsector, die met name de internationaal opererende bedrijven treft. Bedrijven lopen het risico dat ze alle chauffeurs maandelijks in 4 of 5 lidstaten apart moeten registeren.

Nomadenbestaan

Het grootste probleem van de transportsector is niet het nationaal georiënteerde transport of het internationale bilaterale vervoer van A naar B. Het probleem zit meer bij het ‘nomadenbestaan’ – in de vorm van het zogenaamde Derdelandenvervoer - van met name Oost-Europese truckers binnen de EU. De EC komt niet met harde voorstellen om dit aan te pakken. Door te ‘sleutelen’ aan cabotage en de detacheringsrichtlijn op de manier zoals de EC nu voorstelt, vreest TLN dat de nationale markt straks nog meer overspoeld wordt door Oost-Europeanen die het werk van relatief duurdere Nederlanders over gaan nemen.

Oproep TLN

TLN is van mening dat er met betrekking tot het Mobiliteitspakket nog veel werk aan de winkel is. De huidige voorstellen op met name het sociale vlak dienen aangepast te worden. TLN roept de Nederlandse politiek dan ook op om in Brussel oplossingen te bepleiten die voor de Nederlandse sector beter uitpakken. Nederland moet als belangrijk transport en logistiek land opkomen voor haar belangen.