TLN leden klagen over personeelsgebrek

Geplaatst door

Uit de nieuwe conjunctuurenquête van Transport & Logistiek Nederland heeft gepubliceerd, blijkt dat de leden weliswaar terugkijken op een jaar waarin tevredenheid over de omzet overheerst, maar de winst blijft achter en personeel is nauwelijks te vinden. De enquête werd door 628 leden ingevuld.

Over het vierde kwartaal zegt TLN: " Moeilijk vervulbare vacatures en kostenstijgingen waren de meest opvallende zaken in het vierde kwartaal 2018. 37% van de respondenten heeft vacatures. Het aantal varieert van 1 tot 102 vacatures. Het betreft vooral vacatures voor chauffeurs. De vacatures zijn ‘moeilijk’ (41%) of ‘zeer moeilijk’ (22%) in te vullen. Dat het chauffeurstekort nijpend is en grote gevolgen kan hebben voor de bedrijfsvoering blijkt uit een opmerking dat een bedrijf klanten is kwijtgeraakt, omdat ze geen chauffeurs konden krijgen, aldus TLN.

Wat ook opviel waren de kostenstijgingen die zich in het vierde kwartaal hadden voorgedaan. Ten opzichte van het derde kwartaal van 2018 had 46% te maken met een stijging van de gemiddelde kostprijs. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2017 had zelfs 76% zijn kostprijs zien stijgen. 69 procent noemde de stijging van de arbeidskosten en 71% de gestegen brandstofkosten als voornaamste oorzaak van de stijging van de kostprijs. Maar ook reparatie en onderhoud en verzekeringen werden vaak genoemd.

Terugblikkend op 2018 was 75% tevreden of zeer tevreden over de bedrijvigheid; 70% was dat over de omzet. Over de winst waren de bedrijven minder tevreden: 51% gaf aan daar niet tevreden over te zijn. Hetzelfde geldt ook voor de hoogte van de tarieven: 63% is daar niet tevreden over. 29% is er – ondanks de problemen om nieuw personeel te vinden – in geslaagd om in 2018 het personeelsbestand uit de breiden.

In 2019 worden vooral aan 2018 gelijke bedrijvigheid en omzet verwacht. Personeelbestand en materieel blijven naar verwachting vooral op hetzelfde niveau: 2019 zal vooral een ‘normaal’ jaar worden. 65% is positief of zelfs zeer positief over de toekomst van het eigen bedrijf in de komende 5 jaar. Maar er zijn punten van zorg: de onzekerheid rondom en de gevolgen van de Brexit, de afkoeling van de economie, het moeilijk vinden van goede chauffeurs, lage tarieven en de zware concurrentie zijn enkele van de zorgen, zegt TLN.