Transportbegeleiders hoeven geen CE-rijbewijs meer te hebben

Geplaatst door

Begeleiders van uitzonderlijke transporten en exceptioneel vervoer, hoeven niet langer meer een rijbewijs CE inclusief Code95 te hebben om hun beroep te mogen uitoefenen. Kandidaten moeten nog wel een theorie-examen afleggen bij het CBR.

De regels voor begeleiders vallen onder de Regeling Verkeersregelaars, die stamt van 2009. Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat was het kennisniveau deze beroepsgroep ‘wisselend’ of zelfs ‘onvoldoende’. Een werkgroep bestaande uit onder andere de transportsector, politie, RDW en ministerie heeft verbeterpunten voorgesteld.  

Betrokkenen vinden een CE-rijbewijs voor begeleiders onnodig, omdat die in de praktijk zelf nooit met een vrachtauto of combinatie rijden. Er wordt altijd met een begeleidingsvoertuig gereden, waar rijbewijs B voor is vereist. Ook de minimumleeftijd van 24 jaar vervalt. Die wordt ingeruild voor een ervaringscriterium. De begeleider moet vijf jaar over rijbewijs B beschikken.

Door de versoepeling van de eisen hopen betrokkenen dat het aantal nieuwe begeleiders dat examen doet, zal verdubbelen. Nu doen jaarlijks zo'n 50 personen examen.