Truckkartel: Claimen kan tot vijf jaar na dato

Geplaatst door

Vervoerders en eigen rijders die geld willen zien van de truckindustrie na de megaboete inzake het truckkartel, hoeven zich niet te haasten om geld terug te vorderen, zegt TLN. 

Vorige maand werden op MAN en Scania na, alle truckfabrikanten beboet tot een gezamenlijk bedrag van 2,93 miljard euro. Tegen Scania loopt nog een onderzoek.

Volgens TLN komt de Europese Commissie binnen afzienbare tijd met een rapport waaruit de aard en omvang van het truckkartel zal blijken. De officiële lezing is dat fabrikanten nu de tijd krijgen om de EC te verzoeken eventuele bedrijfsgeheimen die mogelijk in het rapport zijn opgenomen, te verwijderen. Het is aan de EC om te bepalen of dat verzoek wel of niet wordt ingewilligd. De officieuze lezing is dat fabrikanten (ook) de gelegenheid krijgen om invloed uit te oefenen op hoe de EC bepaalde passages in het rapport verwoordt.

Zodra deze fase is verstreken, waar overigens geen strikte termijn aan is verbonden, wordt het rapport openbaar gemaakt, zegt TLN. ''Zo lang dat rapport niet openbaar is, valt er weinig concreets te melden en is het niet zinvol om actie te ondernemen. Ondanks dat er in de markt partijen zijn die mogelijk de indruk wekken dat dit wel zo is'', aldus TLN.

Gedupeerde ondernemers hebben volgens TLN wettelijk gezien vijf jaar de tijd om een claim in te dienen.