Uitleg van TLN bij CAO voorstellen

Geplaatst door

TLN is het niet ontgaan dat komende zaterdag chauffeurs die vallen onder de KNV CAO bijeenkomen in Utrecht. Ze hebben daarom deze uitleg op hun site gezet.

'De afgelopen cao-onderhandelingen stonden niet alleen in het teken van het moderniseren van de cao voor het beroepsgoederenvervoer, maar gingen ook over het samenvoegen van de TLN-cao met de KNV-cao', zegt TLN.

TLN en KNV waren twee aparte werkgeversorganisaties die enkele jaren geleden zijn gefuseerd. Sindsdien sluit TLN twee cao’s voor een en dezelfde sector. Onder de KNV-cao vallen 8.000 werknemers, terwijl de TLN-cao geldt voor 140.000 werknemers.

TLN zegt: ''Allereerst is het goed om te benadrukken dat de sector een aantal jaren geleden slechts één cao kende, namelijk de ‘TLN-cao’. De KNV-cao is voortgekomen uit de TLN-cao en heeft deze dan ook als basis. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de KNV- en de TLN-cao nog altijd erg op elkaar lijken. TLN heeft enige jaren geleden al een poging gedaan om de teksten van de TLN-cao te moderniseren. Hierbij zijn veel artikelen verschoven. Hierdoor kan de indruk ontstaan dat de cao’s erg van elkaar afwijken, terwijl het merendeel van de artikelen in beide cao’s hetzelfde is.''

Lonen in TLN-cao zijn hoger

''Zijn er dan geen verschillen? In de loop der jaren zijn er natuurlijk wel afspraken gemaakt in de KNV-cao die de TLN-cao niet kent en vice versa. Het verschil dat direct in het oog springt, is het verschil in de loontabellen. De lonen in de TLN-cao zijn hoger dan de lonen in de KNV-cao. In alle loonschalen van de TLN-cao zijn de lonen in de hoogste trede ongeveer 2,5% hoger dan in de KNV-cao. In de C- en D- schaal zijn deze verschillen kleiner. 18 extra ATV-dagen Werknemers die 30 jaar of langer in de sector werkzaam zijn, krijgen op basis van de KNV-cao 18 extra ATV-dagen. TLN heeft, om beide cao’s te kunnen samenvoegen, een overgangsregeling voorgesteld voor de KNV-medewerkers die op 31 december 2016 aanspraak konden maken op deze 18 ATV-dagen. Dit betreft 1.100 van de in totaal 8.000 medewerkers die onder de KNV-cao vallen. Omdat het hier gaat om een dure regeling voor een relatief kleine groep mensen zullen gedurende de overgangsregeling de lonen voor de totale voormalige KNV-populatie nog wat minder hoog zijn dan die van TLN.''

Persoonlijke Keuze Budget

''TLN heeft ook voorgesteld om in de nieuwe cao een Persoonlijk Keuze Budget (PKB) op te nemen dat alle werknemers de mogelijkheid biedt om dagen te kopen en te verkopen. Een KNV-chauffeur in loonschaal E kan alleen al met de verhoging van het TLN-loongebouw (+2,6%) en de extra trede (+4,0%) ongeveer 16,5 dagen kopen vanuit zijn PKB. Deze mogelijkheid om dagen te kopen, geldt dus voor alle 140.000 werknemers in de sector en niet alleen voor de groep van ongeveer 1.100 voormalige KNV-medewerkers die nu recht hebben op de 18 extra ATV-dagen.''

Meer verschillen

Er zijn wel meer verschillen tussen beide cao’s, zegt TLN in deze uitleg, maar die verschillen worden in de meeste gevallen gecompenseerd door het feit dat de lonen in de TLN-cao op een hoger niveau liggen of doordat ze zijn opgenomen in het eindbod van TLN.

Gevolgen overstap

Wat zijn de gevolgen voor de medewerkers die nu onder de KNV-cao vallen als de overstap wordt gemaakt naar de gemoderniseerde cao met daarin de loontabellen van TLN als uitgangspunt? Per 1 juli 2017 valt iedereen onder de hogere TLN-lonen. Voor de E6-chauffeur betekent dit 2,6% hogere lonen, zegt TLN. Verder omvat het eindbod van TLN voor alle loonschalen de introductie van een extra trede van 4,0%. Deze is te bereiken in drie stappen per jaar van 1,33%. Als een medewerker dus nu in de hoogste trede zit van zijn/haar loonschaal, dan gaat het loon per 1 juli aanstaande nog eens met 1,33% omhoog.

Daarnaast behelst het eindbod van TLN voor een 3-jarige cao een loonstijging van drie keer 2,0%. Waarvan de eerste ingaat op 1 juli aanstaande. Tenslotte introduceert TLN een chauffeurstoeslag van 2,25%. Deze is te bereiken in drie stappen op het basisloon. Hier staat de verlaging van de toeslag van de overuren in drie stappen van 130% naar 115% tegenover. Waardoor met een kortere werkweek een beter salaris behaald kan worden en de afhankelijkheid van het maken van overuren afneemt. De vakbonden raadplegen hun achterban over het door TLN gedane eindbod en hebben daar naar verwachting tot eind april voor nodig, aldus TLN.