Van den Bosch wijst op complexiteit inzake advies advocaat-generaal

Geplaatst door

Van den Bosch Transporten reageert op de eigen website op de berichtgeving van het FNV inzake de diverse rechtszaken die lopen over het vermeend tekortdoen van buitenlandse chauffeurs bij het transportbedrijf.

“Naar aanleiding van vragen van de Hoge Raad aan het Europese Hof van Justitie in Luxemburg over de uitleg van Europese regels, heeft  de advocaat-generaal op 30 april 2020 zijn advies uitgebracht over hoe in zijn ogen het Europese recht moet worden toegepast. Dit betreft met name de vraag of de Detacheringsrichtlijn van toepassing is op het internationale wegvervoer. Dit advies is vooruitlopend op een definitieve uitspraak van het Europese Hof inzake de rechtszaak die vakbond FNV heeft aangespannen tegen Van den Bosch Transporten”, begint Van den Bosch zijn uitleg.

Welk recht?

“De toepasbaarheid van de Detacheringsrichtlijn in het internationale wegvervoer is al jaren onderwerp van discussie. Het advies van de advocaat-generaal is dat de Detacheringrichtlijn van toepassing is op het wegvervoer. De advocaat-generaal neemt echter geen standpunt in welk recht van toepassing is en welk loon chauffeurs zouden moeten krijgen. Dat wordt aan de nationale rechter overgelaten”, aldus Van den Bosch.

Complexiteit

In een reactie benadrukt CEO Rico Daandels van Van den Bosch Transporten nogmaals de complexiteit van deze materie: “De toepasbaarheid van de geldende Detacheringsrichtlijn binnen het internationale wegtransport heeft herhaaldelijk tot discussie geleid. Ook de advocaat-generaal staat in zijn advies stil bij de complexiteit ervan en neemt geen standpunt in over de vraag welk recht in deze specifieke zaak van toepassing is. Tevens zegt hij niets over hoe tot vaststelling van toepasselijk recht moet worden gekomen. Dat is uitdrukkelijk voorbehouden aan de nationale rechter. Wij kijken uit naar de uitspraak van het Europese Hof en hopen daarmee duidelijkheid te verkrijgen over hoe een internationale chauffeur in Europa verloond moet worden.”