Vijftig ton in België verre van uitgemaakte zaak

Geplaatst door

Officieel is in Wallonië maximaal vijftig ton op zes assen toegestaan, maar in Vlaanderen gelden nu nog andere gewichtslimieten. Al komt er verandering. BIGtruck sprak erover met Lode Verkinderen van Transport & Logistiek Vlaanderen.

“In Europa is veertig ton officieel de limiet, in België 44, terwijl veel voertuigcombinaties technisch tot vijftig ton goedgekeurd kunnen worden, met name potentieel nuttig voor cabotage in Nederland. Tot voor een aantal jaren was er vanuit de Vlaamse sector wel een zekere terughoudendheid om ernaar te streven die zes ton extra te mogen laden. Vooral de verlader dreigde met daar zijn voordeel uit te halen”, zegt Verkinderen. Hij zegt dat de invoering van de kilometerheffing in België het vervoerstarief met zo’n acht procent liet stijgen. “In Wallonië ontstond protest van de steengroeves die hun product duurder dreigden te zien worden. Onder hun druk heeft daarop de Waalse regering de toezegging gedaan dat de verhoging naar 50 ton zou gebeuren. Inmiddels bestaat die regeling, dus beperkt tot Wallonië, een aantal jaartjes.” 

Klik hier voor het hele verhaal!