België soepeler met weekendrust in cabine

Geplaatst door

In België zal van 26 maart tot 25 april worden toegestaan dat chauffeurs hun weekendrust mogen opnemen in hun cabine, op voorwaarde dat er sprake is van een daarvoor geschikte cabine. Deze vrijstelling geldt voor nationaal en internationaal goederenvervoer en is niet beperkt tot het vervoer van uitsluitend levensnoodzakelijke goederen en geneesmiddelen, meldt TLN.

Verder mag vanaf 1 april tot en met 30 april 2020 de normale wekelijkse 45 uurs rust worden verkort tot 24 uur. Deze verkorting hoeft niet gecompenseerd te worden. Deze vrijstelling geldt uitsluitend voor het vervoer van levensnoodzakelijke goederen en geneesmiddelen.

De betrokken bestuurders moeten de reden voor het afwijken van de toegelaten limieten wel vermelden op de print-outs van je digitale tacho of op de achterzijde van de tachograafschijf.

Het is verder van belang te weten dat België de dagelijkse rijtijd niet versoepelt, daar waar dat in Frankrijk en Nederland bijvoorbeeld wel het geval is. Mocht je tegen een boete aanlopen in België als gevolg van vrijstellingen in het buitenland die niet in België gelden, betaal dan geen onmiddellijke inning maar vraag altijd om een consignatie. Alleen dan kun je de boete later in beroep aanvechten, aldus TLN.