Chauffeurskaart wordt twee euro goedkoper

Geplaatst door

De prijs voor een chauffeurskaart, in Nederland stukken duurder dan in andere Europese landen, gaat met twee euro dalen, meldt TLN.

Net als in voorgaande jaren moet TLN echter constateren dat de tariefdaling 'nog volstrekt onvoldoende is'. Internationaal gezien zijn de tarieven voor tachograafkaarten in onze buurlanden al jaren circa 250% lager. TLN en evofenedex vinden dat het Nederlandse tarief voor tachograafkaarten dan ook moet worden afgebouwd naar 100% kostendekkendheid op basis van een geloofwaardige kostprijs.

Nieuw tariefstelsel

Er wordt al enige tijd nagedacht over een nieuw tariefstelsel voor vergunningen en documenten, zoals de tachograafkaarten, die KIWA namens de overheid voor verschillende sectoren uitgeeft. Met dat nieuwe tariefstelsel wil de overheid recht doen aan twee voor haar belangrijke uitgangspunten: kruissubsidiëring van producten is niet geoorloofd en de verkoopprijs mag niet of nauwelijks boven de kostprijs liggen. De branche organisaties zijn het hier natuurlijk mee eens.

Sterke tariefdaling verwacht

Aangezien TLN en evofenedex juist het ontbreken van deze uitgangspunten in het huidige tariefstelsel als reden zien van het hoge Nederlandse tarief voor tachograafkaarten, verwachten beide organisaties een sterke daling van het tarief voor tachograafkaarten bij invoering van het nieuwe tariefstelsel. Zij hebben hierop in het ambtelijk overleg met het ministerie en de ILT dan ook bij herhaling flinke nadruk gelegd.