CNV: Doorbraak in vakantiegeld kwestie

Geplaatst door

Vakbonden en werkgevers in de transportsector hebben vandaag afspraken gemaakt over een langslepende kwestie: het loon over vakantiedagen. “Een doorbraak, met uiteindelijk een goed resultaat voor de werknemers. De uitbetaling van vakantiedagen wordt beter geregeld”, zegt onderhandelaar Tjitze van Rijssel van CNV Vakmensen. “Met deze collectieve deal kunnen we langdurige en ingewikkelde juridische procedures voorkomen.”

De uitbetaling van vakantiedagen is al jaren een heikel punt in de transportsector, zegt het CNV. Aanleiding is een arrest van het Europese Hof van Justitie (2011). Volgens die uitspraak moet de beloning voor een vakantiedag gelijk zijn aan de beloning voor een werkdag. “Dat is in de transportsector nu duidelijk niet het geval”, zegt Van Rijssel. “De uitbetaling van een vakantiedag is uitsluitend gebaseerd op het relatief lage basissalaris. Er wordt geen rekening gehouden met toeslagen en de vele overuren.”

Meetellen

Vanaf 1 januari 2019 tellen overuren en toeslagen mee bij de berekening van de waarde van een vakantiedag. “Het zal per persoon verschillen, afhankelijk van overwerk en toeslagen, maar je moet denken aan een bedrag tussen 600 en 1.100 euro bruto per jaar. Daarmee hebben we het voor de toekomst in één keer goed geregeld,” zegt het CNV.

Compensatie

De vakbonden en TLN hebben ook afspraken gemaakt over een compensatie over het gemis van loon over de afgelopen jaren. Werknemers die aan de voorwaarden voldoen, krijgen in 2019 een eenmalige uitkering van 750 euro, verdeeld over drie termijnen. Voorwaarde is wel dat de werknemer dan afziet van verdere juridische procedures over de periode 2014-2018. “We hadden hier graag meer gezien, maar aan de andere kant: we kunnen er nu ook een streep onder zetten. Het belangrijkste is dat we het voor de toekomst goed hebben geregeld.”

Leden

De CNV-onderhandelaar is blij dat er eindelijk een akkoord is bereikt. “We hebben hier hard voor geknokt en werknemers opgeroepen om een claim in te dienen bij hun werkgever. Die oproep heeft goed gewerkt. Met ruim duizend claims tegen 250 transportbedrijven én de proefprocessen die we waren gestart, hebben we de druk flink opgevoerd. De werkgevers zijn gelukkig zo wijs geweest om het niet te laten aankomen op langdurige ingewikkelde procedures. Met deze collectieve deal ben ik tevreden. Komende tijd gaan we het toelichten en voorleggen aan de leden.”