Diertransporten bij temperaturen boven 35 graden verboden

Geplaatst door

Het vervoer van dieren, denk dan vooral aan vee, wanneer het warmer is dan 35 graden Celsius, wordt bij wet verboden.

Volgens het landbouwministerie is vorig jaar gebleken dat de vrijwillige afspraak die de ministers had gehoopt te sluiten met de sector, geschonden. Dus moet er maar een wet met een sanctie komen. Bij temperaturen boven de 35 graden Celsius is er met de gangbare Nederlandse luchtvochtigheid kans op welzijnsproblemen door hittestress. Met het verbod wil het ministerie onnodig lijden van dieren voorkomen. Het wettelijk verbod geldt op nationaal grondgebied, ook wanneer het transport onderweg is naar een ander land, of afkomstig is uit een ander land.

Airco in de trailer

De regel geldt niet voor trailers die van een airco-installatie zijn voorzien. In het Nationaal Plan voor veetransport bij extreme temperaturen hebben overheid en bedrijfsleven al afspraken gemaakt over het transport van dieren op warme dagen van 27°C of warmer in De Bilt. Zo geldt op deze dagen een lagere maximale bezettingsgraad en moet extra aandacht worden besteed aan ventilatie of andere koelingsmogelijkheden.

Dierenartsen van de NVWA kunnen op warme dagen de keuringen voor exportcertificering eerder of later op de dag uitvoeren, zodat het transport op de koele momenten van de dag of nacht kan plaatsvinden. Met slachterijen is afgesproken dat er op dagen met een buitentemperatuur van boven de 33 graden eerder kan worden begonnen met slachten en dat eventuele achterstand op zaterdag ingehaald kan worden. Varkens mogen op warme dagen tussen 12.00 en 19.00 uur alleen vervoerd worden met een mechanisch geventileerd vervoermiddel.

NVWA

Bij temperaturen boven 27 graden Celsius voert de NVWA extra controles uit, aldus het Ministerie. Daarnaast zal de NVWA deze zomer geen vergunningen afgeven voor langeafstandstransporten van langer dan acht uur als onderweg de buitentemperatuur boven de 30°C zal komen.

GPS gegevens

De NVWA wil gegevens van temperatuurrecorders gaan controleren om te zien of tijdens het transport de temperatuur niet boven de 27 graden is uitgekomen.  Volgens het Ministerie werken andere lidstaten van de EU weer met andere controlemethoden. Na de zomer wordt bekeken welke controlemethode de voorkeur heeft.