Europa ziet LZV nu als milieu-instrument

Geplaatst door

Na jaren van ontkenning, en vele wetenschappelijke rapporten en onderzoeken ten spijt, lijken meer en meer instanties in Europa in te zien dat grootschalige inzet van LZV op ons continent de beste en eenvoudigste mogelijkheid is om snel een reductie van 20% van CO2 in het wegvervoer te realiseren. 

Het is alweer vier jaar geleden dat voorstanders van LZV verkondigden dat onbeperkte Europese toelating van dit type truck tot een snelle reductie van CO2 uitstoot van 20% van het Europese wegvervoer zou leiden. Het mooie hiervan is dat dit met bestaande componenten zou kunnen. Hooguit zouden hier en daar wat dolly's moeten worden aangeschaft. Nu het zo ver is dat er grenswaarden komen aan CO2 uitstoot, zoals dat ook in andere delen van de wereld het geval is, komt de LZV weer als redder van klimaatafspraken in beeld.

MAN topman Joachim Drees, roulerend voorzitter van de Acea, en Europarlementariër Bas Eickhout lijken elkaar nu eindelijk te vinden. Laatstgenoemde is altijd tegen LZV geweest, maar ziet nu dat partijen in Brussel anders gaan denken over de langere en zwaardere combinaties.

Dat laatste is bemoedigend. Er moet iets gebeuren en denken dat het overvolle en te vaak inefficiënte spoor een hoofdrol kan gaan spelen in dit verhaal is een illusie. De groei van het wegvervoer neemt toe, en de beladingsgraad van al die vrachtwagens juist niet. Ziehier wederom een oorzaak van langere files. Dit wordt mede door e-commerce veroorzaakt. Hoogste tijd dus dat we in het traject van fabrikant naar eindgebruiker, de dikke stroom van fabrikant naar distributiecentrum, gaan verduurzamen door met grotere en zwaardere vrachtwagencombinaties te gaan werken. Op de foto zie je de LZV van Tholu uit Ede. Die mag maar met een GVW van 40 ton Duitsland in. Goed, het is een begin, maar Europa moet verder: meer goederen en minder uitstoot. De zware LZV is een onvermijdelijk en effectief begin en draagt ook nog bij aan reductie van het chauffeurstekort.

Het (voltallige) Europees Parlement en de raad van transportministers moeten nog overeenstemming bereiken over definitieve CO2-doelstellingen voor trucks. Debat en stemming daarover staan op de EP-agenda voor 14 november a.s.

Meer trailernieuws lezen? Klik hier voor onze gespecialiseerde website!