FNV volgt CNV in vakantietoeslag claim

Geplaatst door

Vakbond FNV volgt collega vakbond CNV inzake de claim van vakantiegeld. Het CNV start proefprocessen tegen twee vervoerders om de claim gestand te doen dat vele chauffeurs over de afgelopen jaren onterecht te weinig vakantiegeld hebben ontvangen.

Op de website van het FNV lezen we: "Een aantal jaren geleden heeft het Europese Hof (de hoogste Europese rechter) bepaald dat het vakantieloon niet mag worden beperkt tot het basisloon. Een werknemer moet het gebruikelijke loon krijgen dat hij zou hebben gekregen als hij geen vakantiedag had opgenomen. Dat betekent dat structurele toeslagen als onregelmatigheidstoeslagen, de vergoedingen voor het werken op zaterdag, zondag en feestdagen (enzovoort) ook moeten worden gerekend tot het loon tijdens vakantie."

FNV vervolgt: "De uitspraak van het Europese Hof is tot op heden niet opgenomen in de Cao Beroepsgoederenvervoer over de weg (TLN-cao). FNV Transport & Logistiek heeft tijdens de cao-onderhandelingen, maar ook daarna, steeds getracht hierover afspraken te maken met werkgeversorganisatie TLN. Helaas heeft dit niet tot een resultaat geleid."

Eis

"FNV Transport & Logistiek vindt dat de uitspraak van het Europese Hof moet worden nageleefd en de (vaste) toeslagen moeten meetellen bij het vakantieloon. Daarnaast zal ook het gemiste loon over de afgelopen vijf jaren moeten worden nabetaald."

De bond zegt te hebben moeten vaststellen dat ze er in overleg niet uit komen met de werkgevers. "Daarom zijn wij nu gedwongen naar de rechter te stappen om daar de juiste betaling van het vakantieloon (met terugwerkende kracht) af te dwingen. De voorbereidingen hiervoor zijn momenteel in volle gang."