Fransen zetten door, TLN protesteert fel

Geplaatst door

Frankrijk zet de minimumloonplannen, die vandaag officieel in gaan, gewoon door. Dit houdt in dat per vandaag werknemers die actief zijn op Frans grondgebied, ook buitenlandse, het Franse wettelijke minimumloon betaald moeten krijgen.

Bovendien moeten er documenten in de cabine aanwezig zijn die dat bewijzen, denk aan een arbeidscontract met de werkgever,  en moet het transportbedrijf een vertegenwoordiger in Frankrijk hebben, die een en ander kan toelichten. Betalingsbewijs van loon en een recente loonstrook moet de chauffeur bij zich hebben. Deze persoon moet 24/7 ter beschikking kunnen staan van handhavingsinstanties. Een en ander is vastgelegd in de Wet Macron. Bronnen melden ons overigens dat dat laatste nog onzeker is.

Nederlandse vrachtautochauffeurs moeten vanaf vandaag volgens TLN ook nog een kopie van hun arbeidsovereenkomst en een speciaal chauffeursattest bij zich hebben. ''Dat laatste formulier kwam op 29 juni om 14.00 beschikbaar. Transportbedrijven hebben dus effectief anderhalve dag de tijd om alles te organiseren. Een onhaalbare monsterklus, want een deel van de chauffeurs is onderweg en komt pas volgende week weer terug in Nederland. Voor deze bedrijven en hun chauffeurs is het dus simpelweg onmogelijk om aan de Franse wet te voldoen. Een boete van maximaal  € 4000,- kan het gevolg zijn'', aldus TLN.  Let wel, dit geldt NIET voor eigenrijders.

TLN zegt in een reactie dat het 'dit administratieve circus verwerpelijk en volstrekt onacceptabel' vindt. Met name omdat Nederlandse chauffeurs méér verdienen dan het minimale bedrag in Frankrijk.

TLN zegt dat de Europese transportsector heeft bijna honderd vragen aan de Fransen gesteld die nog steeds niet beantwoord zijn. De Europese Commissie ziet dit ook en is op aandringen van vele partijen een juridische inbreukprocedure tegen Frankrijk gestart. TLN is blij met deze actie, maar het schort de invoering van de Franse wet niet op.

TLN:  ''Naast alle inhoudelijke twijfel staat één ding als een paal boven water: Frankrijk heeft transportbedrijven véél te weinig tijd gegeven om te voldoen aan haar nieuwe wetgeving. Franse handhavers zijn gevraagd de eerste tijd terughoudend te zijn met controles. Echter, dat geeft geen enkele garantie op het voorkomen van onnodige boetes.'' 

Intussen heeft Duitsland een verhoging van het minimumloon aangekondigd, van 34 cent. Deze verhoging gaat begin volgend jaar in. Ter vergelijking: In Nederland bedraagt dit loon € 9,36 en in België € 9,10.    

Zowel tegen Frankrijk als tegen Duitsland is de Europese Commissie een onderzoek naar de rechtsgeldigheid van hun maatregelen gestart. Dit op aandringen van elf meest Oost Europese lidstaten, waar de minimumlonen veel lager liggen.