'Largest Parade of Trucks' uitgesteld

Geplaatst door

De Largest Parade of Trucks, een evenement dat op 10 september plaats zou hebben op De Vlasakkers tussen Amersfoort en Soest, is voor onbepaalde tijd uitgesteld.

De organisatie laat ons weten: ''Eén van de belangrijkste pijlers voor het perfect doen slagen van de recordpoging is voor de organisatie steeds de borging geweest van veiligheid voor en van alle betrokkenen, hiervoor is ook de steun nodig van onze Nationale Politie. Overleg met Basisteam Amersfoort maakt duidelijk dat zij met de hun beschikbare manschappen niet garant kunnen staan om hier de gewenste uitvoering aan te geven in een roerige tijd die al de nodige overbelasting met zich meebrengt. Voor de organisatie een moeilijke beslissing, maar zij heeft hierdoor moeten besluiten de recordpoging te verplaatsen naar een ander tijdstip.''

Gemeente en politie hebben volgens de organisatie aangegeven graag mee te werken aan het doel wat beoogd wordt, namelijk door middel van deze recordpoging aandacht vragen voor jongeren met een onbekende(re) ziekte. Samen met deze beide instanties legt de organisatie op hele korte termijn een nieuwe datum vast, zodat de recordpoging in het voorjaar van 2017 kan worden gehouden en onnodige risico’s kunnen worden vermeden.

Leveranciers, sponsoren, deelnemers en vrijwilligers ontvangen spoedig een bericht van de organisatie zodat, waar nodig, nieuwe afspraken kunnen worden gemaakt. Uiteraard had de organisatie graag gezien dat de poging op 10 september doorgang had kunnen vinden, maar kiest in deze ook voor het motto ‘veiligheid voor alles én iedereen!’ Zodra de concrete datum bekend is, wordt deze via de bekende kanalen gepubliceerd. Velen hebben keihard meegewerkt om de huidige basis te bewerkstelligen. De organisatie bedank iedereen voor hun bijdragen en inzet tot nu toe en gaat er graag vanuit dat ook in 2017 door hen wordt meegewerkt aan ‘The largest parade of trucks’.