LZV inzet afhankelijk van code rood

Geplaatst door

Rijden met een LZV is altijd al afhankelijk geweest van een aantal beperkende maatregelen. Die werden vooral als een soort ‘politiek wisselgeld’ ingevoerd, maar we hadden het er maar mee te doen. Het niet oversteken van spoorwegovergangen is inmiddels afgezwakt tot bepaalde overwegen, maar de rest van de regels is nog steeds van kracht. Zo mag je nooit harder dan 80 kilometer per uur, nooit inhalen en niet de weg op bij gladheid en mist met een LZV. Die laatste twee eisen waren nogal eens voor meerdere uitleg vatbaar, want wanneer is er sprake van gladheid? Is dat als de binnenwegen glad zijn? Daar mag je vaak toch al niet komen. Dat geldt ook voor mist, want wanneer is het zodanig mistig dat je niet mag rijden?

Om die reden is er nu gekozen om het KNMI-systeem van kleurcodes als maatgevend te beschouwen. Vanaf 1 januari mag je met een LZV de weg niet meer op in een gebied waar Code Oranje of Code Rood voor is afgekondigd. Dit is inmiddels geregeld vanuit het Landelijk ontheffingenoverleg. TLN geeft aan dat de beleidsregel LZV wordt aangepast waardoor dit per 1 januari van kracht wordt.

Het KNMI bepaalt of er sprake is van zo’n code, en daar kunnen verschillende oorzaken voor zijn zoals harde wind, extreme regen, gladheid of slecht zicht. Ik vind dit een zorgwekkende ontwikkeling, want hoe vaak gebeurt het niet dat die codering achteraf onzin bleek? Iedereen herinnert zich wel de onheilstijdingen op radio en televisie waar niets van terecht kwam. Hoe vaak keken we niet reikhalzend uit naar zware sneeuwstormen die maar niet kwamen? Het zal je gebeuren dat je volledige logistiek stil moet staan vanwege dat soort onzin berichten. Bovendien hebben we juist bij LZV’s te maken met chauffeurs die bewezen ervaring hebben achter het stuur en die zelfs een extra rij-opleiding genoten hebben. Chauffeurs die echt zelf wel in kunnen schatten wat er wel en vooral niet kan. Dat bewijzen ze ook dagelijks, want als we terugkijken naar bijna twintig jaar LZV’s in Nederland dan kunnen we niet anders dan vaststellen dat deze duurzame voertuigen nooit betrokken waren bij ernstige verkeersongelukken. De grotere lengte en het hogere gewicht spelen kennelijk minder een rol dan de vakbekwaamheid van de chauffeurs die ermee rijden. Bovendien zijn LZV combinaties voorzien van extra veiligheidsvoorzieningen.

De grote ongelukken die onze snelwegen vrijwel dagelijks blokkeren, hebben niets te maken met LZV’s. Het is raar dat juist deze uiterst veilige en duurzame combinaties nu te maken krijgen met soms zinloze code meldingen. Laat dat aan de inschatting van deze topchauffeurs over en bedenk iets waarmee niet Nederlands sprekende chauffeurs bereikt kunnen worden. Dat zou veel meer effect kunnen sorteren.