Melk rijden met een waterstoftruck

Geplaatst door

Zuivelgigant FrieslandCampina neemt een eerste truck in gebruik die elektriciteit uit waterstof gebruikt en die ingezet gaat worden in de rijdende melkontvangst.

“We blijven onszelf uitdagen en verbeteren, stap voor stap. Ruim vijf jaar geleden is FrieslandCampina gestart met het gebruik van liquid natural gas (LNG) als schonere brandstof voor de melkwagens en hebben we pompstations in heel Nederland – met succes - gestimuleerd om deze brandstof te leveren. Nu proberen we hetzelfde met waterstof mogelijk te maken in nauwe samenwerking met producent Hyzon en vervoerder Transport Groep Noord. Transport is en blijft belangrijk voor de verdere verduurzaming bij FrieslandCampina. Samen met deze betrokken partijen willen we de klimaatimpact van onze melkwagens tot een minimum beperken,” zegt FrieslandCampina.

Klik hier voor het hele verhaal!