Nieuwe techniek voor volgende Actros

Geplaatst door

Onlangs organiseerde Mercedes-Benz nabij hun reusachtige fabriek in Wörth, bij Karlsruhe, een technisch symposium waar een goed verstaander een duidelijke indruk krijgt van waar de hedendaagse trucktechniek staat.

Mercedes zegt dat de volgende Actros-generatie, en we hebben de indruk dat die niet zo ver weg is, geen spiegels meer zal hebben. Uitvoerig werd erbij stil gestaan wat het scheelt op de brandstofrekening en in zichtbaarheid hoeveel de vrachtwagen erop vooruit gaat wanneer de chauffeur gebruik maakt van camerasystemen in plaats van spiegels. We hebben ook al van andere truckmerken signalen opgevangen dat zij op de IAA trucks zullen tonen waar geen spiegels meer aan zitten. De voordelen op de brandstofrekening zijn beperkt. Mercedes heeft al lange duurtesten gedaan met en zonder spiegels en met twee verschillende eindreducties. Toch kwam het verbruiksvoordeel niet veel hoger dan één procent. Groter is het voordeel voor de veiligheidskant van het verhaal. De spiegelhuizen van de huidige Actros zijn domweg te groot, het is een nadeel ten opzichte van de niet-Duitse concurrenten van Mercedes, en door camera's te plaatsen verbeter het zicht natuurlijk flink.

PPC

Ook met PPC, het systeem dat 'vooruitkijkt' en op basis daarvan meebeslist in de te kiezen versnelling, heeft Mercedes stappen gemaakt. De fabrikant beweert dat hier nu ook voordelen mee gehaald kunnen worden in de stad, mede doordat het systeem nu ook verkeersborden herkent waarop bijvoorbeeld maximum toegestane snelheden staan. Mercedes verwacht verder voordelen te kunnen halen uit het combineren van assistentiesystemen, maar werd nog niet erg concreet hierover.

Veiligheid

Sommige merken praten alleen over veiligheid, maar Mercedes doet er ook wat aan: bij de volgende Actros komt nog meer de nadruk te liggen op het beschermen van de meest kwetsbare verkeersdeelnemers. Mercedes loopt al voorop bij de bescherming van voetgangers, maar zegt het systeem verder te kunnen verfijnen. Een ander aspect waar Mercedes naar kijkt, ook in het kader van een volgend niveau van autonoom rijden, is dat men ernaar streeft de chauffeur op lange rechte stukken verder te ontlasten dan alleen met een cruise control.

Level 2

De nieuwe Actros zal aan Level 2 van autonoom rijden kunnen voldoen, werd duidelijk tijdens het symposium. Dit houdt in dat de chauffeur te allen tijde eindverantwoordelijk is, maar dat de truck op bepaalde weggedeelten tijdelijk rijtaken over kan nemen. Volgens ingenieurs die we bij Mercedes spraken, is dit de eerstkomende jaren het hoogst haalbare, maar dat proeven waarbij de truck meer talen van de chauffeur uit handen kan nemen, onverminderd door gaan. Een handigheidje dat hier bij komt, is dat een Actros die is gestolen, op afstand uit kan worden gezet. Tot slot ging Mercedes nog kort in op het ernstige chauffeurstekort, dat zich in Duitsland openbaart. Om de drempel voor het chauffeursvak te verlagen, wil Mercedes ertoe komen dat een truck nog eenvoudiger bediend kan worden. De smartphone kan hier volgens Mercedes een grotere rol gaan spelen.