Nog even subsidie op Dometic standairco

Geplaatst door

Wie dit jaar, dus tot en met oudejaarsdag, nog een standairco van Dometic aanschaft, kan aanspraak maken op een aanschafsubsidie. Dometic CoolAir standairco’s profiteren van een investeringsbijdrage omdat ze een substantiële bijdrage leveren aan de reductie van energieverbruik. Het is nog niet bekend of deze subsidieregeling ook in 2018 van kracht zal zijn.

Transportbedrijven kunnen, bovenop de gebruikelijke afschrijving, tot en met 31 december van dit jaar 55 procent investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst. Dit kan met de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA) als men investeert in energiezuinige technieken en duurzame energie. De EIA subsidieregeling is voor ondernemers in Nederland die inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen.

Een investering in Dometic standairco’s (standkoeling) zorgt, naast fiscaal voordeel, ook voor een lager brandstofverbruik. Om de standairco’s van Dometic te laten werken, hoeft de motor van de vrachtwagen niet te draaien. Dus dat scheelt ook weer.

Het meldingsbedrag voor aangegane verplichtingen en gemaakte voortbrengingskosten dient per melding samen tenminste 2.500 euro te bedragen. Het maximale meldingsbedrag per kalenderjaar per bedrijf is 120 miljoen euro (in 2017).

De investeringen staan omschreven als bedrijfsmiddelen op de Energielijst. Dometic CoolAir standairco’s voldoen aan deze EIA regelgeving en zijn terug te vinden onder ‘transportmiddelen’.