Overheidsrapport: Prijs bestuurderskaart kan drastisch omlaag

Geplaatst door

De tarieven voor Nederlandse tachograafkaarten zijn te hoog in vergelijking met andere Europese landen en liggen hoger dan de kostprijs. Dit blijkt uit benchmarkonderzoek dat na maanden vertraging door minister Van Nieuwenhuizen openbaar is gemaakt.

Uit de rapportage van het ministerie blijkt dat een tachograafkaart in Nederland 95 euro exclusief btw kostte in 2017, terwijl voor dezelfde kaart in België, Spanje, Duitsland, Polen en het Verenigd Koninkrijk tussen de 32 en 50 euro werd afgerekend. Hieruit blijkt dat transportbedrijven en ondernemers die gebruik maken van eigen vrachtauto’s, met flink hogere kosten worden opgezadeld dan hun concurrenten uit deze landen. Inmiddels is het Nederlandse tarief zelfs al 100 euro, aldus TLN en de overige betrokken organisaties die de minister oproepen het tarief drastisch te verlagen.

Contract?

Ook al is de minister laat met deze conclusie, haar onderzoek valt te prijzen. We hopen met de organisaties dat de prijs inderdaad naar een reële 32 euro kan of iets in die richting. Echter de vrees bestaat bij BIGtruck dat het contract tussen Kiwa en overheid zodanig is dichtgetimmerd dat verlagen domweg niet kàn.

Hoop

De  minister kondigt echter aan dat in 2020 een nieuw tariefstelsel zal worden ingevoerd op basis waarvan de prijs voor de tachograafkaart omlaag gaat. De openbare consultatie voor dit nieuwe tariefstelsel moet nog dit jaar plaatsvinden, terwijl deze al in 2016 werd aangekondigd.

Prijsstijging?

Als gevolg van de invoering van de nieuwe Smart Tacho afgelopen juni, kondigde Kiwa doodleuk aan dat de bijbehorende bestuurderskaarten wederom duurder zouden worden. Daarmee verzekerde Kiwa zich voor de zoveelste keer van de woede van TLN, evofenedex, etc. Hoe dan ook, deze ontwikkelingen bieden, mits de overheid onder het bestaande contract uit kan, de minister een uitgelezen kans om de belofte van een lager tarief in te lossen en Kiwa, dat de invoering van de Smart Tacho gigantisch verprutste in werkelijk alle denkbare opzichten, zijn plaats te wijzen.