Symboolpolitiek rond tarief chauffeurskaart

Geplaatst door

De prijs van de tachograafkaart is per 18 januari vastgesteld op 101 Euro. Dat maakte het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vandaag bekend. TLN heeft meerdere malen stevig geprotesteerd tegen verhoging van de prijs van de tachograafkaart.

TLN heeft het afgelopen jaar samen met andere branchepartijen bezwaar gemaakt tegen de verhoging door KIWA van de prijs van de tachograafkaart. De branche drong juist aan op een prijsverlaging omdat de prijzen in Nederland veel hoger liggen dan in bijna alle andere Europese landen, tot wel drie keer hoger. Het is aantoonbaar onjuist dat partijen niet gereageerd zouden hebben op internetconsultaties zoals in de toelichting in de Staatscourant staat.

Verlaging

Deze verhoging gaat vooraf aan de voorlopig geplande verlaging van het tarief met 9 Euro per juni dit jaar. Beschamend, zo liet TLN in een eerder bericht weten. De prijs van de Nederlandse kaart ligt nog steeds ver boven het gemiddelde van 59 euro in Europa en staat op de derde plaats als duurste van Europa. De minister heeft tot nu toe helaas nog niets gedaan met de herhaalde oproep van onder meer TLN om de prijs drastisch te verlagen. Minister Van Nieuwenhuizen maakte eerder bekend dat het tarief voor de tachograafkaart per 2020 omlaag gaat van 101 naar 92 euro, excl. BTW.

Symboolpolitiek

Het is duidelijk, dat hier symboolpolitiek bedreven wordt. De Minister probeert te laten zien dat ze er wat aan doet, maar ze kan niet: de contracten die haar voorganger sloot met Kiwa, zijn waterdicht. Wanneer journalisten of instanties een beroep doen op de Wet Openbaarheid van Bestuur, dan is tegenwerking het gevolg. Zo kan niet worden bewezen wat iedereen vermoedt: namelijk dat de vorige minister er zelf voordeel van heeft dat de contracten tussen overheid en Kiwa niet openbaar worden gemaakt. Sowieso had het nooit mogen gebeuren dat de uitgifte van chauffeurskaarten, wordt overgelaten aan een bedrijf, en dan ook nog een monopolist. Dat heeft niets met marktwerking te maken en de kwalijke gevolgen van dit beleid heeft de branche in 2019 over de volle breedte mogen ervaren, toen Kiwa tot drie keer toe wist te blunderen met het te laat aanbieden van geschikte kaarten voor de nieuwe Smart Tachograaf.