Tachograafkaart in 2016 ietsje goedkoper

Geplaatst door

KIWA, de club die de kaarten uitgeeft, wilde het tarief voor digitachkaarten in 2016 verhogen naar maar liefst 106,25 euro excl. BTW, maldus TLN. Indien de lijn van de afgelopen jaren zou worden voortgezet, die dankzij de lobby van TLN en EVO door de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu werd ingezet, zou het tarief van 99 euro naar 97,40 euro gaan. Zo bezien zijn beide organisaties tevreden dat het Ministerie van I&M heeft geluisterd en het KIWA-voorstel naar beneden heeft bijgesteld.

Buitenland tot 250% goedkoper

 

TLN en EVO vinden echter onverminderd dat het tarief van 97 euro veel te hoog is. ''Ten eerste is de prijs voor de eindgebruiker al een aantal jaren 125% ten opzichte van de kostprijs. Deze jaarlijkse meeropbrengst wordt door KIWA aangewend om de jaarlijkse tekorten bij andere productgroepen van de diverse vervoerssectoren meer dan ruimschoots te compenseren. Deze vorm van kruissubsidie vinden TLN en EVO onverenigbaar met uitgangspunt van de overheid om tarieven per product op basis van kostendekkendheid vast te stellen. Aangezien KIWA Register een wettelijke taak uitvoert, zou dit principe ook bij tachograafkaarten het uitgangspunt moeten zijn. Ten tweede blijft het tarief in vergelijking met de ons omringende landen nog steeds tot twee en een half keer hoger. Voor Nederlandse ondernemers blijft 97 euro een nadeel voor de internationale concurrentiepositie.''